nieuws

Inspectie keurt archiefopslag gemeentehuis Haaksbergen af

bouwbreed

haaksbergen – De opslag van het gemeentearchief in Haaksbergen voldoet na de nieuwbouw van het gemeentehuis niet meer aan de archiefwetgeving. Er lopen nu buizen, kabels en leidingen door de kelder die wordt gebruikt voor het bewaren van bijna tweehonderd jaar oude archiefstukken. Dat mag niet, onder andere vanwege vocht.

Na het bezoek van een provinciale archiefinspecteur is de ruimte afgekeurd. De nieuwbouw is op dezelfde plaats gerealiseerd als het gesloopte gemeentehuis. De fundering en de kelder zijn blijven staan, maar sinds de nieuwbouw er bovenop staat, lopen door de ruimte buizen, kabels en leidingen die er voorheen niet lagen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben inmiddels verzocht voor half september met voorstellen te komen om het probleem op te lossen. Er zijn gesprekken gevoerd met aannemer Aan de Stegge uit Goor. De aannemer, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, maakt nu op eigen kosten een plan om de kelder aan te passen.

Aan de Stegge is begin vorig jaar begonnen aan het werk. Eind juni betrok het gemeentepersoneel het pand. Het project van ruim 10 miljoen euro is Europees aanbesteed op basis van het programma van eisen van de gemeente. De aannemer heeft zelf een architect in de arm genomen, zodat de gemeente maar met één partij te maken heeft. De architect blijkt onvoldoende rekening te hebben gehouden met de wettelijke eisen voor de inrichting van archiefbewaarplaatsen.

De oudste stukken dateren van 1811. De opslag in de kelder beslaat ongeveer 130 vierkante meter. Volgens gemeentewoordvoerder L. Tuiten staat er zo�n 600 strekkende meter archief. Tijdens de bouw had de gemeente toestemming het archief – de documenten worden bewaard in dozen – in geschikte ruimten van een bankgebouw op te slaan. Met de verhuizing wordt gewacht tot de kelder geschikt is gemaakt voor archiefopslag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels