nieuws

Hoorn bepleit eenvoudiger regeling voor restauraties

bouwbreed

hoorn – Het nieuwe Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) dat begin volgend jaar van kracht wordt, schiet ernstig tekort, oordelen B en W van Hoorn. De restauratie van tientallen monumenten staat erdoor op de tocht. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op staatssecretaris Van der Laan (cultuur) om naast de Brim-regeling een eenvoudige restauratieregeling zonder veel papieren rompslomp in het leven te roepen.

Hoorn nodigt de staatssecretaris uit om maar eens met eigen ogen kennis te komen nemen van de “dramatische ontwikkelingen” die voor de stad dreigen. Door de Brim-regeling vallen namelijk restaurerende instellingen als de Stichting Stadsherstel Hoorn en de landelijk opererende Vereniging Hendrick de Keyser buiten de boot.

Hoorn heeft circa 365 rijksmonumenten, waarvan er nog zo�n 75 moeten worden gerestaureerd. De restauratie van deze rijksmonumenten vereist vele miljoenen euro�s. De monumenten zijn eigendom van de gemeente Hoorn, kerkelijke instellingen, stichtingen of de Vereniging Hendrick de Keyser.

De gemeente Hoorn vindt het onaanvaardbaar dat vooral kerken en non-profitorganisaties de dupe dreigen te worden van de afnemende rijkssteun voor monumenten. Het belang van het kwalitatief op peil houden van belangrijke rijksmonumenten is zo groot dat de gemeente nu zelf bijspringt. Het geld komt uit het Restauratiefonds, dat tot op heden uitsluitend was bedoeld voor de aanpak van gemeentelijke monumenten.

Hoorn stort jaarlijks 200.000 euro in het fonds dat bedoeld is voor zowel bepaalde rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Kerkelijke instellingen en restaurerende instellingen kunnen er voor rijksmonumenten een beroep op doen voor maximaal 50.000 euro per project. Voor gemeentelijke monumenten geldt een bijdrage van maximaal 5000 euro per project. “Omdat dit niet genoeg is”, schrijven B en W aan de staatssecretaris, “doen wij een dringend beroep op u ons initiatief over te nemen.”

Reageer op dit artikel