nieuws

Helderse stadsvernieuwers laten zich niet betuttelen

bouwbreed

den helder – Een meerderheid van de gemeenteraad van Den Helder stuurt aan op een conflict met de Noord-Hollandse gedeputeerde T. Hooijmaijers. Deze eist dat de zeggenschap over de stadsvernieuwing volledig in handen komt van de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing.

Hooijmaijers vindt dat de raad de kaders moet vaststellen waarmee de stuurgroep (provincie, Rijk, marine, gemeente Den Helder en Woningstichting) aan de slag kan gaan. Van verdere bemoeienis moet zij zich vervolgens onthouden. In de Stuurgroep moeten de feitelijke beslissingen worden genomen.

Als de raad hiermee niet akkoord zou gaan, komt er geen extra provinciaal geld voor de ingrijpende stadsvernieuwingsplannen, heeft de provinciale bestuurder. PvdA, GroenLinks en D66 brengen hun Statenfracties in stelling tegen dit voornemen van de Hooijmaijers om “hen monddood te maken.”

De lokale politiek ervaart de eis van de gedeputeerde als een verkapte motie van wantrouwen aan het adres van de Helderse gemeenteraad.

Reageer op dit artikel