nieuws

Grontmij herstelt winstgevendheid

bouwbreed

de bilt – Grontmij heeft de nettowinst in het eerste halfjaar met 24 procent opgevoerd tot 5,7 miljoen euro. Verder herstel van de winstgevendheid ligt in het verschiet, zo verwacht het ingenieursbureau.

De bedrijfsopbrengsten kwamen in de eerste zes maanden van het jaar uit op 210 miljoen euro. Dat is een daling van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afname wordt veroorzaakt door verkoop van bedrijfsonderdelen. De omzet van de voortgezette activiteiten bleef met 182 miljoen euro nagenoeg gelijk.

Grontmij stootte dit jaar een groot deel van haar vastgoedactiviteiten af. Ook verkocht het ingenieursbureau zijn belang van 50 procent in Vagron, een scheidings- en vergistingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Eind vorig jaar nam Grontmij al afscheid van Delgromij, dat actief is op het gebied van delfstoffenwinning.

De desinvesteringen houden verband met een forse sanering van Grontmij. Het concern trekt zich terug op zijn oude kernactiviteit van raadgevend ingenieursbureau. Alle kapitaal intensieve activiteiten worden verkocht. Dit jaar nog verwacht het bedrijf de nog resterende vastgoedactiviteiten van de hand te doen. De bedrijven in de reststoffenverwerking worden naar verwachting volgend jaar afgestoten.

De reorganisatie van de voortgezette divisie advies- en ingenieursbureau verloopt voorspoedig en zal dit jaar worden afgerond. “De doelstelling om de kosten structureel te verlagen met 15 tot 20 miljoen euro op jaarbasis wordt in 2005 volledig gerealiseerd”, aldus Grontmij.

Kantoorlocaties

Onderdeel van de reorganisatie is een afname van het aantal kan-toorlocaties in Nederland, van dertig naar twintig. Ook wordt het aantal werknemers in ondersteunende diensten met 235 verminderd.

De omzet van de kernactiviteit bedroeg in het eerste halfjaar 170 miljoen euro, 6 miljoen meer dan vorig jaar. De brutowinstmarge steeg van 3,2 procent naar 5,3 procent. Grontmij streeft naar een marge tussen de 6 en 7 procent.

Het ingenieursbureau verwacht dat dit jaar in het ingezette winstherstel verder doorzet. Dat houdt in dat de winst over 2005 boven de 14,7 miljoen euro zal uitkomen. Wat betreft de orderontwikkeling in Nederland, België en Duitsland verwacht Grontmij dat dit jaar sterk op 2004 zal lijken. Marktherstel voorziet de onderneming in de tweede helft van 2005.

Grontmij gaf gisteren aan “serieus” naar de overname van branchegenoot Oranjewoud te kijken. Oranjewoud zette zichzelf vorige maand in de etalage. Het Heerenveense bedrijf zoekt andere grootaandeelhouders omdat de huidige, waaronder NPM Capital, niet tevreden zijn over het rendement van hun investering. Grontmij gold van meet af aan als mogelijke koper. Ook Britse ingenieursbureaus worden gezien als kandidaten om Oranjewoud in te lijven.

Reageer op dit artikel