nieuws

Fundering Hubertustunnel valt opnieuw tegen

bouwbreed Premium

den haag – Het funderingswerk voor de Hubertustunnel in Den Haag verloopt moeizaam. Na eerdere problemen met het inheien van damwanden voor de ontvangstkuip zijn het nu de trekpalen van de startkuip die extra aandacht vragen.

De Hubertustunnel is onderdeel van de Noordelijke Randweg die wordt aangelegd om de bereikbaarheid van Den Haag en vooral Scheveningen te verbeteren. De Hubertustunnel, onder het Hubertuspark, wordt als geboorde tunnel aangelegd door een bouwcombinatie van BAM Civiel, Wayss und Freytag en Van Hattum en Blankevoort. Het funderingswerk dat nu extra aandacht vraagt, wordt ook uitgevoerd door een combinatie en wel één met Visser en Smit Funderingstechnieken en BAM Grondtechniek.

De startkuip voor de geboorde tunnel wordt aangelegd aan de oostkant van het tracé bij de Landscheidingsweg. Dat gebeurt volgens een gebruikelijke methode: een damwand rondom, trekpalen in de grond, ontgraven in den natte, storten van onderwaterbeton en leegpompen van de kuip. De trekpalen worden ingestort in onderwaterbeton om de opwaartse druk van het grondwater te kunnen opnemen als de kuip leeg is. De startkuip wordt aangelegd om als beginpunt te dienen voor de tunnelboormachine die zich twee keer onder het duin door zal boren, voor elke richting een keer.

De problemen met de trekpalen hebben zich voorgedaan bij de startkuip. In juni bleken de daar aangebrachte schroefinjectiepalen niet de vereiste trekkracht te kunnen leveren. De woordvoerder van het Projectbureau Noordelijke Randweg laat weten dat in goed overleg met de funderingscombinatie het werk is stilgelegd. Het is eind juni hervat met zogenoemde GEWI-ankers. Het palenplan is zo ingericht dat de al aangebrachte palen ook worden gebruikt.

De periode die niet is gewerkt aan het aanbrengen van de trekpalen van de startkuip, wordt ingelopen door op werkdagen van �s ochtends zes uur tot middernacht door te werken. Daardoor zal het volgens de woordvoerder mogelijk om het werk aan fundering van de bouwkuip toch volgens planning eind deze maand gereed te hebben. De kuip kan dan eind van het jaar gereed zijn om de boormachine te ontvangen.

De oorzaak voor het lager uitvallen van de trekkracht van de palen is volgens de woordvoerder nog niet te geven. Zij wil niet horen van een andere grondslag dan te verwachten was. In nauwe samenwerking met de funderingsaannemer wordt onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn. De eerdere problemen met inheien van damwanden hebben zich voorgedaan bij de aanleg van de ontvangstkuip bij het Hubertusduin.

Reageer op dit artikel