nieuws

Eisen overheid aan bedrijven te zwaar

bouwbreed

den haag – Overheidsinstellingen stellen onredelijk hoge selectie-eisen aan bedrijven die voor opdrachten in aanmerking willen komen. Dit blijkt uit onderzoek van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

Veel bedrijven proberen niet eens meer een overheidsopdracht binnen te halen. Zij hebben al een keer hun neus gestoten omdat zij niet voldeden aan eisen die in geen verhouding tot het werk stonden. Toch heeft slechts 45 procent van deze bedrijven geklaagd over de zwaarte van de eisen. De rest is bang in de toekomst kansen te verspelen door te klagen.

Uit het onderzoek onder 948 bedrijven uit verschillende sectoren blijkt dat tweederde de selectie-eisen te hoog vindt. Slechts iets meer dan een kwart vindt de eisen precies goed terwijl 7 procent ze te laag vindt.

In de bouw liggen die cijfers iets anders. Bijna 70 procent van de bouw- en installatiebedrijven vindt de eisen te zwaar tot veel te zwaar. Van deze 70 procent vindt 56 procent zowel de financiële als de technische eisen te zwaar, een kwart hikt alleen tegen de technische eisen aan terwijl 17 procent alleen moeite heeft met de financiële eisen.

Door de hoge eisen beperkt de overheid voor zichzelf het aantal aanbieders en daarmee de concurrentie. Gevolg daarvan is dat de instellingen voortdurend zaken blijven doen met enkele erkende bedrijven. “Heb je geen ervaring met het bouwen van een school, toch een simpel gebouw met simpele installaties, dan zul je er ook nooit een bouwen”, verwoordt de directeur van een installatiebedrijf met enkele honderden medewerkers het ongenoegen.

Behalve over de hoge eisen, klagen ondernemers ook over het vele papierwerk dat aan een opdracht van overheidsinstellingen verbonden is. Zo moesten bouwers voor de aanbesteding van de Westerscheldetunnel destijds een bestelbus vol met mappen inleveren.

Daarbij is het zaak niet iets te vergeten, zoals HBG jaren geleden eens ondervond. Bij de aanbesteding van een politiebureau werd vergeten referentieprojecten op te geven. HBG viel toen uit de voorselectie omdat niet was aangetoond dat de toen �s lands grootste dat werk aankon.

Ook de ondeskundigheid van ambtenaren is ondernemers een doorn in het oog. “Vaak geven de eisen geen blijk van kennis de nieuwste ontwikkelingen op een vakgebied en dan is het moeilijk de ambtenarij te overtuigen van de kwaliteit van het gebodene”, meldt een geënquêteerde ondernemer.

Niet alle bedrijven zijn overigens rouwig om de zware eisen. “Wij zitten niet te wachten op nog meer concurrentie”, aldus een gww-bedrijf dat sterk leunt op overheidsopdrachten. “De concurrentie is al moordend in de infrastructuur. Het verlagen van de eisen zou alleen maar meer prijsvechten betekenen en dat zou de kwaliteit niet ten goede komen.”

Reageer op dit artikel