nieuws

Duitsland kiest voor historisch tracé IJzeren Rijn

bouwbreed Premium

den haag – Mocht de IJzeren Rijn weer in gebruik worden genomen, dan kiest de Duitse regering voor een heractivering van het historische tracé vanaf Dalheim op Duits grondgebied.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen aan de SPD/Groenen-regering van de CDU-afgevaardigde G. Krings.

De Duitse regering wil niet investeren in geluidsschermen aan haar kant van de goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied, blijkt uit de antwoorden aan Krings. Van geluidsschermen is pas sprake als er een tweede spoor moet komen, aldus de regering.

Krings had liever gezien dat de regering-Schröder de uitspraak van het Nederlands/Belgische Hof van Arbitrage over de IJzeren Rijn had overgenomen. Die bepaalde dat voor het Nederlandse deel van de goederenspoorlijn ook het Nederlandse recht geldt. Dat betekent dat de spoorlijn niet zonder meer weer in gebruik kan worden genomen. Er moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden en het milieu, met alle procedures van dien. In Nederland loopt de IJzeren Rijn bijvoorbeeld dwars door twee woonwijken in Roermond en door het Nationaal Park De Meinweg.

Zowel Krings als zijn Nederlandse ambtgenoot J. Hessels van zusterpartij het CDA, zien meer in een alternatief tracé van de IJzeren Rijn.

Op 18 september gaat Duitsland naar de stembus. De CDU staat momenteel op winst in de peilingen. Mochten de christen-democraten winnen, dan krijgt het dossier IJzeren Rijn daar een compleet andere wending, hoopt Hessels.

Reageer op dit artikel