nieuws

Dijk rond New Orleans niet hoog genoeg Schadedeskundigen

bouwbreed

new orleans – De stad New Orleans is niet ontsnapt aan de kracht van orkaan Katrina. Het was weliswaar geen orkaan van de zwaarste categorie, maar krachtig genoeg om een dijk naar de stad door te breken. Het probleem blijft dat de hele delta van de Mississippi steeds verder in de Golf van Mexico verdwijnt.

Deskundigen voorspellen al jarenlang dat New Orleans vroeg of laat door een orkaan met categorie 4 of 5 geheel onder een stinkende soep van zeewater, chemicaliën en rioolwater zal komen te staan. Katrina leek afgelopen zondag deze eens-in-de-500 jaar storm te worden maar het oog van de orkaan week net op het laatste moment af in oostelijke richting. New Orleans kreeg daardoor niet de volle kracht te verduren. Wat er over de stad raasde was wel krachtig genoeg om de dijk van het Lake Pontchartrain door te laten breken.

De Fransen bouwden New Orleans in 1718 op een stuk grond dat boven de Mississippi-rivier uittorende. Door de aanleg van dammen, wegen, stuwen, dijken, kanalen en drainagesystemen en door het inklinken van de bodem ligt het grootste deel van de stad nu onder zeeniveau. Het centrum van New Orleans is een grote kom, ingeklemd tussen de Mississippi in het zuiden en Lake Pontchartrain in het noorden. Een systeem van 22 grote pompstations kan maximaal 10 centimeter per uur aan regenwater vanuit de kom in afwateringskanalen pompen. De stad zinkt jaarlijks gemiddeld bijna 1 centimeter terwijl het zeeniveau stijgt.

De dijken langs de Mississippi zijn 9 meter hoog en ruim voldoende om de stad te beschermen. De dijken die de stad beschermen tegen Lake Pontchartrain, een meer van 800 vierkante kilometer dat in open verbinding staat met de Golf van Mexico, steken 5,45 meter boven zeeniveau uit. Maar door het inklinken van de bodem zijn deze dijken fors aan het verzakken. Volgens het US Army Corps of Engineers kunnen deze dijken geen orkanen boven de categorie 3 doorstaan. Een categorie 4 orkaan kan een stormvloed veroorzaken van 6 tot 8 meter hoogte en daarbovenop een halve meter aan regenwater in de stad deponeren.

Een meer fundamenteel probleem voor het gebied rondom New Orleans is dat de hele Mississippi-delta, New Orleans incluis, langzamerhand zinkt en verdwijnt in de Golf van Mexico. De oorzaak hiervan is dat de rivier, die oorspronkelijk vrij door de delta meanderde, in de twintigste eeuw aan alle kanten is bedijkt waardoor er geen slib meer in de delta wordt gedeponeerd. Al het slib wordt nu door de zeer snel stromende rivier buitengaats in de Golf van Mexico gedeponeerd.

Door menselijke activiteiten (olieboren, aanleg kanalen en woningbouw), door het natuurlijke inklinken en afkalven van de bodem en door de verzilting van moerassen verdwijnen de kustgebieden van Louisana in hoog tempo.

Volgens Shea Penland, een geoloog van de University of New Orleans, is sinds het begin van de twintigste eeuw 40 tot 50 procent van het kustgebied en de kusteilanden van Lousiana verdwenen. Hiermee verdwijnt ook een buffer die New Orleans en omringende gebieden beschermt tegen de volle kracht van een orkaan uit de Golf van Mexico.

Het US Army Corps of Engineers heeft reeds plannen klaar liggen om de dijken zo hoog te maken dat New Orleans een voltreffer van een categorie 5 orkaan kan doorstaan. Mocht men hiervoor al genoeg geld krijgen dan zal het zeker nog tien jaar duren voordat dit project klaar kan zijn.

Het US Army Corps of Engineers heeft zeker 10 tot 12 miljard dollar nodig om te voorkomen dat er nog meer kustgebied verloren gaat. Het Corps is reeds bezig kusteilanden met nieuw zand te verhogen. Een deel van dit werk is waarschijnlijk door Katrina ongedaan gemaakt.

Meer dan duizend extra schade-experts vanuit heel Europa zijn uitgezonden naar het orkaangebied om de schade in New Orleans op te nemen. Onder hen ongeveer dertig Nederlandse schadedeskundigen.

Dit zegt A. Westerhof van het internationale expertisebureau Troostwijk, tevens voorzitter van NIVRE, de koepel voor expertiseverenigingen. Troostwijk verzorgt bedrijfseconomische taxaties, verzekeringstaxaties en contra-expertises.

Volgens Westerhof hebben de Amerikanen graag Nederlanders in het rampgebied om twee redenen: ze spreken goed Engels en ze hebben ervaring in situaties van watersnood en de materiële en financiële gevolgen ervan. De meeste Nederlandse schade-experts die naar New Orleans worden gestuurd, zijn volgens Westerhof al in de buurt werkzaam, onder andere in het Caribisch gebied.

Over de schade die de orkaan Katrina eergisteren in New Orleans heeft aangericht, zijn alleen nog maar ruwe schattingen gedaan, omdat er nog geen officiële schademeldingen zijn binnengekomen. De meeste mensen hebben immers hun huis nog niet kunnen inspecteren. Westerhof verwacht dat dat pas volgende week gebeurt. Daarna kan de balans worden opgemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels