nieuws

Den Haag moet bestemmingsplannen vernieuwen

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente Den Haag moet verouderde bestemmingsplannen en milieuvergunningen sneller vernieuwen.

Voorts is de kwaliteitsbewaking bij de verlening van bouwvergunningen voor verbetering vatbaar en moet duidelijk worden hoe de toetsing van bouwaanvragen aan het Bouwbesluit plaatsheeft.

Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de manier waarop de gemeente haar taken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoert. Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2003 en een deel van 2004.

Pas met actuele bestemmingsplannen kan Den Haag goed uitvoering geven aan de milieu- en duurzaamheidsdoelen. Uitvoering van deze doelen is in grote mate afhankelijk van de ruimtelijke planvorming, aldus de Inspectie. Dit wordt volgens VROM nog eens versterkt door het feit dat de inbreng van milieu- en duurzaamheidsaspecten op bouwplanniveau onvoldoende is gewaarborgd.

De Inspectie stelt dat Den Haag over het algemeen “een groot deel van de wettelijke taken” op deze terreinen goed uitvoert. Ook positief is de inspectie over de aandacht die de gemeente geeft aan de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten en verschillende stadsdelen.

Te spreken is de inspectie eveneens over de inhaalslag die is gemaakt bij het verlenen van gebruiksvergunningen voor gebouwen en de kwaliteit van de recent verleende milieuvergunningen. Een goede start is gemaakt met de controle en handhaving van reeds verleende gebruiksvergunningen, concludeert de inspectie.

De VROM-Inspectie kan zich overigens ook vinden in het belang dat Den Haag hecht aan de behandeling van de vele klachten van Hagenaren over geluidsoverlast. De bereikbaarheid van de gemeente is goed en klachten worden in de meeste gevallen snel onderzocht.

Maatregelen

Den Haag heeft inmiddels maatregelen aangekondigd, en een aantal daarvan ook al in gang gezet, om de geconstateerde mankementen aan te pakken. Zo trekt de gemeente extra geld uit om de verouderde bestemmingsplannen te vernieuwen.

De VROM-Inspectie controleert volgend jaar of de gemeente Den Haag, die de conclusies van het onderzoek heeft onderschreven, zich aan haar eigen verbetervoorstellen heeft gehouden.

Reageer op dit artikel