nieuws

Dekker voor gematigd salaris directie woningcorporaties

bouwbreed

den haag – Voor minister Dekker (VROM) is het “niet aanvaardbaar” dat enkele woningcorporaties weigeren de hoogte van de salarissen van hun directeuren en bestuurders openbaar te maken. De bewindsvrouw vindt dat directeuren en bestuurders van corporaties een gematigd salaris moeten hebben.

“De corporaties werken met maatschappelijk kapitaal. Daarbij past een gematigd salarisniveau, juist voor directie en bestuur”, aldus Dekker gisteren in een opiniestuk in de Volkskrant.

Het stoort haar dat vier van de vijftig grote corporaties weigeren inzage te geven in de salariëring van directie en bestuur. “Onduidelijkheid of zelfs geheimhouding over de beloning bij een aantal corporaties siert de sector niet”, aldus de minister.

Dekker concludeert dat in de sector de �weg van zelfregulering� niet tot voldoende resultaat leidt. Voor de minister is er dan ook geen reden om de corporaties buiten de werkingssfeer van de nieuwe wet te houden voor de salariëring van (semi) publieke instellingen.

De wet, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken, verplicht publieke instellingen de hoogte van de topsalarissen bekend te maken. Het kabinet hoopt dat verplichte openbaarmaking remmend zal werken op de hoogte van de salarissen. Een expliciete grens aan de hoogte van de salarissen wordt in de nieuwe wet niet gesteld.

Reageer op dit artikel