nieuws

Buren gaat flink bouwen voor eigen bevolking

bouwbreed

maurik – Na jaren van stagnatie in de lokale woningbouw verwacht de Gelderse plattelandsgemeente Buren een flinke inhaalslag te kunnen maken. Het college van B en W wil in vijf jaar tijd ruim vijfhonderd nieuwe woningen gereed hebben.

De gemeente kiest er voortaan voor de woningbouw te concentreren in vier van de veertien kernen. Dit �spreidingsbeleid� is door de provincie goedgekeurd. Nu is het woord nog aan de gemeenteraad. Die stelt, zo is de bedoeling, de plannen vast in de vergadering die deze maand wordt gehouden.

De afgelopen jaren kon er in Buren weinig worden gebouwd, omdat de verlangde beleidsvisie voor de te kiezen woningbouwlocaties ontbrak, legt J.G. van Doorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente uit. Nu het zogeheten kernenbeleid is vastgesteld, heeft de gemeente wat het provinciebestuur betreft toestemming.

De vijfhonderd woningen worden gebouwd in Beusichem, Lienden, Buren en Zoelen. Alleen de woningzoekenden met een binding met de gemeente komen hiervoor in aanmerking, is bepaald. Bij de eerste projecten ligt het accent op starters en senioren.

Volgens Van Doorn zal het bouwrijp maken van de gronden nog dit jaar beginnen. “Of dan ook al de eerste paal kan worden geslagen, of dat dit volgend jaar wordt, is afhankelijk van het verloop van de procedures.”

Reageer op dit artikel