nieuws

Brussel: Nederland belemmert komst van Poolse gedetacheerden

bouwbreed

brussel – Polen en werknemers uit andere nieuwe lidstaten mogen niet langer beperkt worden in hun mogelijkheid in Nederland te werken. Dit schrijft de Europese Commissie in een met redenen omkleed advies aan Nederland.

Volgen het advies mag ons land niet langer bedrijven uit nieuwe lidstaten verplichten werkvergunningen aan te vragen voor werknemers die zij tijdelijk in Nederland willen detacheren. Die verplichting druist in tegen het principe van het vrij verrichten van diensten binnen de EU.

Nederland heeft bij de toetreding van de nieuwe lidstaten bedongen te mogen afwijken van het principe van het vrije verkeer van werknemers. De ontheffing geldt volgens de commissie niet voor het vrije verkeer van diensten.

Door de vergunningplicht is het voor bepaalde dienstverlenende bedrijven als detacheerders vrijwel onmogelijk in Nederland diensten aan te bieden. Dit geldt voor bedrijven uit nieuwe lidstaten die hier willen aanbieden en voor bedrijven uit de oude lidstaten die werknemers uit de vergunningsplichtige lidstaten in dienst hebben.

Volgens de commissie komt dit onder meer voor in de bouwsector. De gevolgen zijn des te flagranter aangezien het weken kan duren voordat een werkvergunning wordt afgegeven. Daardoor kan een bedrijf een contract mislopen.

Daar komt bij dat Nederland eisen stelt waaraan menig bedrijfstak niet kan voldoen. Zo is bepaald dat een vergunning niet kan worden geweigerd als het om eigen personeel van een buitenlands bedrijf gaat. Maar dan moet een werknemer deel uitmaken van het eigen personeel en sinds meer dan een jaar bij die onderneming werken. Deze laatste voorwaarde wordt, zo denkt de commissie, niet meer toegepast.

De voorwaarden zijn moeilijk te vervullen in sectoren waar van oudsher een groot personeelsverloop is en waar tijdelijke contracten eerder regel dan uitzondering zijn. Wanneer het gaat om detachering van tijdelijke werknemers aan een inlenende onderneming in Nederland, is de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt bepalend of al dan niet een werkvergunning wordt afgegeven.

In dit geval vindt de commissie dat ons land gedetacheerden op dezelfde manier behandelt als �gewone� werknemers die toegang proberen te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Na klachten van ondernemingen uit een nieuwe lidstaat besloot de commissie op te treden. Binnen twee maanden moet er een antwoord komen waarin staat dat Nederland zijn regels aanpast. Zo niet, dan wordt het Europese Hof ingeschakeld.

Reageer op dit artikel