nieuws

Beloofd

bouwbreed

Onze minister van Financiën heeft beloofd dat hij per 1 januari 2006 de ozb voor gebruikers en huurders van woningen zal afschaffen. Na een eerder uitstel is hij dat nu verplicht te doen. Gemeenten hoeven er niet op achteruit te gaan, want zij krijgen hun geld via het Rijksgemeentefonds. Dus van het geld dat wij […]

Onze minister van Financiën heeft beloofd dat hij per 1 januari 2006 de ozb voor gebruikers en huurders van woningen zal afschaffen. Na een eerder uitstel is hij dat nu verplicht te doen.

Gemeenten hoeven er niet op achteruit te gaan, want zij krijgen hun geld via het Rijksgemeentefonds. Dus van het geld dat wij met z�n allen betalen aan Rijksbelastingen. In ieder geval bezuinigen we met z�n allen al die papierstromen met ambtelijke arbeid van ozb-aanslagen.

Vanaf volgend jaar krijgen alle o.g.-eigenaren ieder jaar een woz-beschikking. Woz staat voor wet waardering onroerende zaken en ozb staat voor onroerende zaak belasting. Deze woz en ozb zorgen ieder jaar voor een gigantische papierwinkel en een even grote papierberg aan bezwaarschriften en uitspraken van Belastingrechters.

De woz en ozb vormen samen een grote doorn in mijn oog. In mijn ogen zijn Rijksbelastingen (Inkomsten-, Vennootschapsbelasting, Successierechten, Accijnzen en BTW) geen leuke maar efficiënte heffingsinstrumenten. Uit die grote belastingruif kan de Rijksoverheid provincies en gemeenten voldoende geld verschaffen zo dat zij hun taken efficiënt uitvoeren.

Provincies, gemeenten, polder- en waterschappen moeten afblijven van eigen heffingen, rechten en belastingen. Die leiden namelijk tot onnodige papierstromen en overbodige werkgelegenheid bij de heffende lagere overheden. Van mij mogen de ozb, Baatbelasting, Rioolrechten en andere heffingsflauwekul zo de prullenbak in. Eén belastingontvanger lijkt me meer dan genoeg en die kunnen we, althans via de politiek, ook beter in de gaten houden. Ook komen we dan af van al die absurde stijgingen van lokale en gemeentelijke belastingen.

Lagere overheden hebben helemaal geen eigen belastingen nodig om daaraan hun legitimiteit of identiteit te ontlenen. Ze bakken er nu weinig van, dus daarna nog minder.

Over iets meer dan vijf weken is het Prinsjesdag, waarop de regering haar begroting 2006 presenteert. Dan zullen we weten of Meneer Zalm zijn gewicht in goud waard is. Is hij een man van zijn woord of kletst hij maar een eind weg, om lastige vragen te ontlopen? Het afschaffen van ozb-aanslagen voor het gebruik van woningen scheelt namelijk meer dan drie miljoen Woz-beschikkingen en aanslagen voor huurders, en het scheelt een groot aantal bezwaarschriften. Wegsnijden van kosten, noem ik dat bij bezuinigingen. Wat dan overblijft, zijn de aanslagen ozb voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. Dat zijn er ook nog gauw meer dan vier miljoen woz-beschikkingen en aanslagen ozb. Vergeet daarbij niet het grote aantal bezwaarschriften en procedures bij de Belastingrechters. Wat een gedoe om die belastinggelden te innen, terwijl dit centraal via het Rijk veel efficiënter kan.

In het kader van de regelvermindering en – vereenvoudiging, en het verlichten van de administratieve druk van burgers en bedrijven, is het terugbrengen van het aantal verschillende belastingen, waar we toch niet onderuit komen, een goed middel. Daarmee maakt Den Haag het betalen van belasting misschien niet leuker, niet minder, maar wel eenvoudiger.

Reageer op dit artikel