nieuws

België krijgt geen windpark in zee

bouwbreed

brussel – De federale regering in België heeft de milieuvergunning voor de bouw van een windmolenpark op de Vlakte van de Raan voor de kust van de badplaats Knokke opgeheven. Daardoor gaat dit project van het consortium Seanergy va de elektriciteitsmaatschappij Electrabel en het aannemers- en baggerbedrijf Jan de Nul uit Aalst niet door.

Het 200 miljoen euro kostende project voorzag in de bouw van vijftig windmolens met een vermogen van 2 megawatt. Volgens de Belgische regering is een windpark op de Vlakte van de Raan niet duurzaam door de grote tegenstand tegen dit project. Al in 2002 toen Seanergy een vergunning kreeg voor de bouw van het park, keerden kustbewoners en lokale besturen zich tegen het project.

Ondergaande zon

Het kwam zelfs zover dat de Belgische Raad van State het plan schorste na een klacht van een dame, die betoogde dat zij als gevolg van de bouw van het windmolenpark niet meer ten volle vanuit haar appartement aan zee zou kunnen genieten van de ondergaande zon. Het gemeentebestuur van Knokke, de provincie West-Vlaanderen, het Zeevisserijfonds en de gemeente Vlissingen sloten zich bij het protest van de vrouw uit Knokke aan.

In juli van dit jaar kwam de Raad van State plotseling terug op zijn verrassende arrest en zag het ernaar uit dat Seanenergy alsnog aan de slag zou kunnen. Nu komt plotseling de federale regering in Brussel totaal verrassend een stok in de wielen van het consortium steken. Boze tongen beweren dat “de politiek” daarvoor verantwoordelijk is. In Knokke-Zoute hebben enkele honderden schatrijke en invloedrijke Belgen (en buitenlanders) alsmede een aantal ministers en parlementsleden een villa of appartement en burgemeester graaf Leopold Lippens van Knokke is kind aan huis aan het Belgische Hof.

Electrabel en De Nul kunnen de beslissing van de federale regering in Brussel nog wel aanvechten bij de Raad van State.

Reageer op dit artikel