nieuws

Batenburg ziet opleving bedrijvigheid

bouwbreed Premium

rotterdam – Batenburg Beheer ziet de bedrijvigheid in de installatiesector langzaam maar zeker toenemen. De prijzen blijven als gevolg van de hevige concurrentie vooralsnog slecht.

Dat heeft het Rotterdamse concern aangegeven bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Batenburg zag in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet met ruim 10 procent toenemen tot 62,3 miljoen euro. De nettowinst steeg met 15 procent en kwam uit op 2,2 miljoen euro.

Operationeel maakten de Rotterdammers een sprong voorwaarts, niettemin nam het bedrijfsresultaat met 16 procent af tot 2,4 miljoen euro. Oorzaak: een last van 0,6 miljoen euro die Batenburg nam vooruitlopend op de boete van mededingingsautoriteit NMa inzake bouwfraude.

Voor de installatiebedrijven verliep de eerste helft van 2005 “moeizaam”, aldus de directie van Batenburg. “Projecten die worden uitgevoerd zijn veelal in hevige prijsconcurrentie aangenomen, waardoor de marge op de opgeleverde werken nog altijd onder druk staat.”

Om de bezetting op peil te houden, zag de onderneming zich regelmatig genoodzaakt in te schrijven tegen slechte prijzen. Hinder ondervindt Batenburg van de situatie in de sector utiliteitsbouw, waar het investeringsniveau nog altijd laag ligt. Vanuit de industrie nam de vraag echter wel toe. De omzet van de installatietak steeg uiteindelijk met 13 procent tot 43 miljoen euro. Ook de handelsondernemingen zagen de bedrijfsopbrengsten stijgen, met 12 procent tot 19 miljoen euro.

Ook al merkt Batenburg dat er langzaam weer wat leven in de installatiemarkt komt, optimistisch is het concern nog zeker niet. Het rendement blijft voorlopig gedrukt door de slechte prijzen in de markt.

Bovendien, een significante verbetering van de economie zit er volgens de onderneming nog niet in. “Autonome groei moet daarom worden gerealiseerd in een zeer competitieve markt”, stelt Batenburg vast.

Het concern sluit niet uit dat uitbreiding door overnames tot stand zal worden gebracht. De mogelijkheden van verdere groei door acquisities worden in ieder geval onderzocht.

Batenburg verwacht 2005 af te sluiten met een nettowinst die minimaal 10 procent hoger ligt dan het voorgaande jaar.

Reageer op dit artikel