nieuws

Amersfoort wil deal sluiten over baggerdepot

bouwbreed Premium

amersfoort – Het college van de gemeente Amersfoort heeft plannen om 18 hectare grond aan te kopen van afvalverwerkingsbedrijf Smink, om daarmee de aanleg van de baggerstort bij Zevenhuizen tegen te gaan. In de grondprijs wordt daarbij een afkoopsom meegenomen.

Deze deal blijkt uit een brief van directeur W. de Jager van sector Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer (SOB) van de gemeente Amersfoort, die 28 juni namens het college aan de gemeenteraad is gericht. Volgens de brief zijn er op initiatief van het college gesprekken gevoerd met Smink over mogelijke alternatieven voor de baggerstort. Smink zou bereid zijn af te zien van baggerstort, mits er concrete afspraken worden gemaakt.

Om aan Smink tegemoet te komen, oppert het college dat er naar mogelijkheden wordt gezocht om de provinciale bagger te verwerken. Het residu wordt dan gestort op de bestaande vuilstort. Ook dient de gemeente 18 hectare grond te verwerven, “ter plaatse van het baggerdepot, tegen een prijs waarin een economische schadevergoeding (afkoop stortpotentie) is verdisconteerd”.

Het college ziet dit als een “strategische aankoop” van de gemeente voor locatieontwikkeling. De gemeente Amersfoort staat voor de opgave om nog eens 14.000 woningen te bouwen, afgedwongen door afspraken die gemaakt zijn in de NV Utrecht, een bundeling van provincie, regiobesturen en gewesten. Minister Dekker (VROM) wil uiterlijk in november van de gemeenten in Eemland weten waar die huizen worden neergezet in de periode van 2015 tot 2030.

Smink heeft vergunning gekregen voor de aanleg van een baggerdepot van 33 hectare. De noodzaak van het depot wordt echter betwist, sinds is vastgesteld dat de te bergen

baggerspecie uit de regio Utrecht niet 3 miljoen, maar 1,6 miljoen kuub bedraagt. In juni heeft de provincie Utrecht ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de aanleg van het baggerdepot.

Volgens H. van Wegen van oppositiepartij Burger Partij Amersfoort (BPA) is echter de kans groot dat Smink het depot niet voldoende gevuld krijgt en daarmee “een normaal ondernemersrisico op de gemeente afwentelt.”

“Bij openbare aanbesteding is de geplande stortplaats gewoon te duur. Deze is alleen per auto bereikbaar en daarmee driemaal zo duur als per boot.”

BPA wil dat het college nu eerst de uitspraak van de Europese Commissie afwacht over de onderhandse afspraken tussen Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) en Smink.

Opmerkelijk is dat SOB-directeur De Jager per 1 september naar Heijmans vertrekt, waar hij divisiedirecteur wordt bij IBC Vastgoedontwikkeling. Heijmans maakt onderdeel uit van de pps-constructie OBV, waarin de gemeente Amersfoort samenwerkt met vijf projectontwikkelaars. Het college van Amersfoort ziet geen gevaar in mogelijke belangenverstrengeling. Desondanks is met Heijmans de afspraak gemaakt dat De Jager de eerstkomende twee jaar niet in Amersfoort mag werken, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Bij afvalverwerkingsbedrijf Smink was niemand aanwezig voor een reactie. De kwestie wordt maandag 22 augustus besproken in de commissievergadering Economische Zaken.

Reageer op dit artikel