nieuws

Werkgevers pleiten voor stimulans bouw

bouwbreed

den haag – Als het aan de werkgeversorganisaties ligt dan wordt een belangrijk deel van de extra middelen in het Fonds Economische Structuurversterking gebruikt voor stimulering van de bouw. Dit bleek tijdens het Voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners.

Het kabinet bekijkt in augustus hoeveel geld uit het FES-fonds ingezet zal worden voor een bestedingsimpuls. “Dat is de benzine in de motor van de economie. De vraag is niet of, maar hoe en hoeveel mogelijkheden we hebben voor extra investeringen”, zei minister De Geus na afloop van het overleg.

Daarbij is door VNO-NCW en MKB-Nederland nadrukkelijk gevraagd om de extra gelden vooral te richten op stimulering van de binnenlandse bestedingen en dan in het bijzonder op de bouw. “Dan moet je denken aan weer invoeren van aftrek van groot onderhoud, maatregelen financieren die de bouwstop als gevolg van de luchtkwaliteit kunnen opheffen, verlaging van de energiebelasting en meer werken binnen de bouw onder het lage btw-tarief brengen”, verklaart MKB Nederland-voorzitter L. Hermans in een toelichting.

Lastenverlichting

In het overleg is verder afgesproken dat het kabinet nadrukkelijk gaat kijken naar mogelijkheden voor lastenverlichting. Door alle partijen is aangegeven dat voor herstel van consumenten- en ondernemersvertrouwen en daarmee de economie, een bestedings- en investeringsimpuls noodzakelijk is. Dat betekent dan lastenverlichting voor bedrijven en burgers.

“In 2004 en 2005 hebben we grote offers gevraagd in de vorm van lastenverlichting. Dat beeld gaat kantelen in 2006. Dan komt er lastenverlichting”, aldus De Geus. Hoeveel wilde hij niet zeggen, daar buigt het kabinet zich in augustus over.

Voor Hermans was dit reden om toch een positief gevoel over te houden aan het overleg. Wel gaf hij aan dat de lastenverlichting echt voelbaar moet zijn voor ondernemers. “En er moet ruimte zijn voor een investeringsbeleid. Daarbij moet het kabinet ook het vergunningsbeleid en leges aanpakken”, zo zei de voorzitter van MKB Nederland.

Toezeggingen

De vakbonden zijn minder positief. Die hadden gehoopt op concretere toezeggingen omdat “alle seinen op rood staan. Door alles door te schuiven naar de begroting 2006, verliezen we een half jaar”, vinden de bonden.

Meest negatief was de FNV die het overleg ronduit mislukt noemde. “Het beleid is nog niet veel veranderd. Dat is ongelooflijk jammer. Het gaat economisch niet goed. Wij hebben de urgentie daarover willen overbrengen. Dat er nu niets concreets is toegezegd, is een gemiste kans”, aldus FNV-voorzitter A. Jongerius.

De werkgevers deelden die kwalificatie overigens niet. Die vinden dat er weer een basis voor vertrouwen is. Maar, “wat hebben we daaraan als consumenten en ondernemers dat niet voelen”, zei VNO-NCW-voorzitter Bernhard Wientjes.

Reageer op dit artikel