nieuws

WBR levert voor 60 miljoen op

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) heeft vorig jaar voor 60,2 miljoen euro projecten opgeleverd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de sociale huisvester. Het geld ging naar de herinrichting van straten, het herindelen van woningen, nieuwbouw en renovatie.

Verreweg het actiefst was de woningbouwcorporatie op het gebied van de herinrichting van de publieke ruimte. Eenderde van het totale investeringsbudget ging naar de verbetering van de straten en het uiterlijk van de woningen. Binnen dit project werden het afgelopen jaar 1554 woningen opgeleverd.

Vernieuwbouw deelt met 20 miljoen euro de ereplaats van het grootste investeringsproject van WBR. Binnen dit programma worden hele complexen van de sociale huisvester grootschalig gerenoveerd. Op die manier worden binnen het bestaande casco van het oude gebouw woningen gerealiseerd die met nieuwbouw te vergelijken zijn. De 109 opgeleverde nieuwbouwwoningen waren vorig jaar goed voor een investering van 16 miljoen euro. Tegelijkertijd is de bouw gestart van 85 nieuwe woningen. Met deze nieuwe projecten is 15 miljoen euro gemoeid.

In totaal nam WBR vorig jaar 1057 woningen in uitvoering. Het grootste deel hiervan valt met 808 woningen binnen de straatplannen. Nieuwbouw zorgt voor 85 woningen en vernieuwbouw is goed voor 115 woningen. De sociale huisvester investeerde vorig jaar een ton in het samenvoegen van 49 woningen.

De onderhoudsuitgaven gingen bij WBR in 2004 met eenderde naar beneden naar 26 miljoen euro. Van dit bedrag werd 14,4 miljoen euro uitgegeven aan planmatig onderhoud. Incidenteel onderhoud en versneld uitgevoerd werk zorgde vorig jaar voor een investering van 8 miljoen euro. De bestrijding van zwammen, die goed gedijen in vochtige ruimtes, leverde in 2004 een kostenpost van 3,6 miljoen euro op. De sterke daling van de uitgaven aan onderhoud – in 2003 zorgde deze kostenpost nog voor een besteding van 35,2 miljoen euro – hangt samen met de bezuinigingen op onderhoudswerkzaamheden die versneld worden uitgevoerd. In 2003 liep deze kostenpost op tot 8,3 miljoen euro.

Het WBR verkocht vorig jaar 1046 woningen. Het woningbestand van de sociale huisvester daalde hierdoor naar 28.789. Ten opzichte van 2002 is het woningbestand met 9 procent gedaald. In dat jaar had het WBR nog 31.530 woningen in bezit.

De woningverkopen leverde de corporatie wel een positief resultaat op. Zonder de opbrengsten van het afgestoten vastgoed had de sociale huisvester in 2004 een verlies gemaakt met 2 miljoen euro. Dankzij de opbrengsten van 52 miljoen euro kan WBR voor 2004 een positief resultaat in de boeken schrijven van 23 miljoen euro. De instelling doet het daarmee iets beter dan een jaar eerder. In 2003 realiseerde WBR een resultaat van 22 miljoen euro.

Reageer op dit artikel