nieuws

VROM onderzoekt bouwprocedures gemeenten

bouwbreed Premium

zwolle – De provincie Overijssel fungeert als een geoliede scharnier tussen gemeente, bedrijven en het Rijk waar het gaat om uitvoering van ruimtelijke en milieuprocedures bij bouwprojecten. Dat komt naar voren uit een onderzoeksrapport van de VROM-inspectie.

De nieuwe onderzoeksmethode van VROM wordt binnenkort ook toegepast in de provincies Utrecht en Drenthe. Provincies regisseren de versnelling van procedures bij woningbouwprojecten die dreigen vast te lopen en helpen gemeenten bij de handhaving en digitalisering van bestemmingsplannen. Het ministerie van VROM ziet graag dat de provincie een regisserende rol op zich neemt als het gaat om de uitvoering van de wettelijke taken bij regionale en gemeentelijke bouwplannen.

Dat lukt volgens de VROM-inspectie in Overijssel goed. Waar een bepaald woningbouwproject in een gemeente stokt, zorgt de provincie er met VROM en de betreffende gemeente voor dat ruimtelijke en milieuprocedures versneld worden uitgevoerd. Bij sommige projecten worden zo inhaalslagen van één tot twee jaar bereikt.

In Overijssel experimenteert VROM ook met aanjaagteams om de woningbouwproductie te versnellen. Provincie, VROM en de gemeente bundelen hun krachten om waar nodig procedures in elkaar te schuiven en één vergunning af te geven, waardoor tijdwinst kan worden geboekt. Door deze voortvarende aanpak zijn of worden tal van woningbouwprojecten – die dreigden vast te lopen in lange procedures – versneld uitgevoerd.

Door nauwe contacten met gemeenten heeft de provincie een goed overzicht van alle woningbouwprojecten die vertraging oplopen. De gemeenten moeten woonvisies bij de provincies inleveren waarin staat waar en hoeveel woningen de gemeente wil bouwen, met de procedurele omschrijving daarbij. Niet alleen de steden in Salland en Twente profiteren van de aanjaagteams, maar sinds kort tevens Overijsselse plattelandsgemeenten.

Verder stimuleert de provincie pilotprojecten waarbij industrieel en agrarisch erfgoed een nieuwe bestemming krijgt. Gedeputeerden hebben zitting in een stuurgroep reanimatie erfgoed waarvan ook monumentenzorg, VNG, de landbouw en tuindersorganisatie en het Overijsselse bedrijfsleven deel uitmaken. Geselecteerde projecten krijgen voorrang met bestemmingplanwijzigingen en worden financieel extra gestimuleerd door onder andere de rood-voor-roodregeling.

Een ander voorbeeld van een voortvarende aanpak is de nieuwbouw van de wijk De Stadsbleek in Oldenzaal. De procedurele molen hiervoor is al in gang gezet, terwijl er nog geen sluitend exploitatieresultaat is. Normaliter zouden alle procedures voor ruimtelijke ordening en milieu twee jaar meer in beslag nemen dan nu het geval is. Een aantal procedures is door de provincie tegelijkertijd in gang gezet.

Overijssel krijgt van de VROM-inspectie ook een pluim voor de stimulering van gemeenten bij de handhaving en digitalisering van bestemmingsplannen. De provincie heeft deze taken concreet omgezet in beleid en uitgebreid voorgelicht aan gemeenten.

Kritiek was er uiteraard ook op de provincie. Het gaat om “lichte verbetertrajecten”, zoals de VROM-inspectie het omschrijft. Zo is de inspectie niet tevreden over de huisvesting van statushouders. De provincie zou hierin treuzelende gemeenten meer onder druk moeten zetten.

Op het gebied van milieubeheer dient de provincie de vergunningen hiervoor beter in orde te maken en de Wet geluidhinder en ruimtelijke-ordeningsprocedures meer op elkaar af te stemmen.

Reageer op dit artikel