nieuws

Verdubbeld aantal leningen aan monumenteneigenaren

bouwbreed

hoevelaken – Het aantal leningen dat het Nationaal Restauratiefonds vorig jaar heeft verstrekt aan eigenaren van rijksmonumenten is verdubbeld. Het gaat om een totaal van 681 leningen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Nationaal Restauratiefonds over 2004.

Vorig jaar verstrekte het Restauratiefonds voor een bedrag van 47 miljoen euro aan hypothecaire leningen. “Het restauratiefonds levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het wegwerken van de achterstand in monumentenrestauraties”, aldus het jaarverslag.

Daarnaast gaf de Rijksdienst voor Monumentenzorg 51,9 miljoen euro subsidie voor restauratieprojecten op grond van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten, de zogenaamde Brim-subsidie.

Volgens het jaarverslag was 2004 een productief jaar voor de monumentenzorg. “Vooral de categorie woonhuizen en boerderijen – 70 procent van alle beschermde rijksmonumenten – deed van zich spreken”, aldus het Restauratiefonds. “De eigenaren van deze monumenten restaureerden in 2004 voortvarend.”

Niettemin is er ook reden tot ongerustheid. Het fonds constateert dat als het overheidsbeleid niet wordt gewijzigd een tekort zal ontstaan van 235 miljoen euro. Sinds 2001 is door de overheid minder besteed aan het restaureren van monumenten, klaagt het jaarverslag. In 2004 becijferde het ministerie van OCW dat 182 miljoen euro extra nodig is voor het wegwerken van restauratie-achterstanden. Maar, stelt het Restauratiefonds, dat bedrag is gebaseerd op het prijspeil van 2001. “Het feitelijk tekort voor de monumentenzorg bedraagt daardoor bij ongewijzigd beleid niet 182 miljoen, maar circa 235 miljoen euro.”

Om te voorkomen dat het bedrag voor restauraties verder terugloopt, heeft het Restauratiefonds aan de ministeries van OCW en Financiën voorgesteld om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Het idee werd aan de kant gezet omdat de staatsschuld moet worden teruggedrongen.

Reageer op dit artikel