nieuws

Trelleborg Bakker dicht nu ook boortunnels af

bouwbreed

ridderkerk – Hoe groot het bedrijf ook is in afdichtingsprofielen voor zinktunnels, het lukte Trelleborg Bakker maar niet een positie te verwerven op de markt voor boortunnelprofielen. De overname van de Britse rubberfabrikant Heinke moet daar verandering in brengen.

De Zweeds-Nederlandse rubberproducent is een bekende verschijning in zinktunnelland. Niet alleen levert het wereldwijd gina- en omegaprofielen waarmee afzonderlijke tunnelelementen waterdicht met elkaar kunnen worden verbonden, ook voor de dilatatievoegen heeft het bedrijf een veel toegepast product in de schappen liggen. Als het echt nauw luistert en er gevaar bestaat voor grindnesten rondom, kunnen die profielen bovendien worden uitgerust met voorzieningen voor na-injecties.

Toen er zo�n tien jaar geleden voor het eerst werd gesproken over boortunnels in Nederland, probeerde Bakker, net als voormalig concurrent Vredestein een positie te verwerven op deze nieuwe markt. Maar de techniek was voor de slappe Nederlandse bodem zo ongewis, dat aannemers geen risico wilden nemen, analyseert verkoopingenieur A. Schrauwen van Trelleborg Bakker achteraf. Voor het waterdicht afdichten van de duizenden betonnen elementen die samen een boortunnel vormen, kozen ze steevast voor een partij die al een of meer aansprekende projecten op haar naam had staan. Ook bij latere boortunnelprojecten bleef het ontbreken van referentieprojecten hen parten spelen.

Daarom is de overname van Heinke volgens Schrauwen strategisch zo�n goede zet. Heinke heeft meer dan 20 jaar ervaring in afdichtingen voor geboorde tunnels. Het bedrijf beheerst zo�n beetje 90 procent van de markt in Spanje en heeft een sterke positie in Engeland en de Verenigde Staten.

De fabricage van Heinke-tunnelafdichtingen is inmiddels verplaatst naar een zusterbedrijf in Engeland binnen de Trelleborg-groep. In Ridderkerk vindt de engineering en de wereldwijde verkoop plaats van de boortunnelprofielen. Daar zijn ze immers gespecialiseerd in toepassing van hoogwaardige rubber afdichtingssystemen in de gww-sector, terwijl de andere vestigingen van het 22.000 man tellende Trelleborg zich toeleggen op sectoren als de luchtvaart, de automobielbranche en elektrotechniek.

Vulkaniseren

Bij een rondgang door het bedrijfspand laat Schrauwen zien wat er allemaal komt kijken bij de fabricage van solide afdichtingsprofielen. De vestiging in Ridderkerk is vooral gespecialiseerd in grote zwaar belaste profielen. Vaak worden die in een pers gevulkaniseerd. Extruderen en vervolgens in een autoclaaf onder druk en temperatuur vulkaniseren kan echter ook. Behalve bij zinktunnels worden dergelijke profielen toegepast als voegovergangen, oplegblokken of fenders die de energie opnemen van aanmerende zeeschepen. Om tijdens alle fasen van de productie de eigenschappen van het rubber goed te kunnen bewaken, beschikt Trelleborg Bakker in Ridderkerk over een eigen testlaboratorium.

Anders dan de producten voor boortunnels worden de extrusieprofielen voor boortunnels gevulkaniseerd met behulp van ultrahoogfrequente straling en hete lucht. De omvang van de profielen wordt dus niet beperkt door de lengte van de autoclaaf of van de pers en kan in een volcontinuproces plaatsvinden. Om maatvoering met nauwe toleranties te waarborgen wordt het extrusieproces lasergestuurd. Dit resulteert in de hoogst haalbare nauwkeurigheidsklasse E1. Om goed om de gebogen betonelementen te kunnen passen worden de profielen computergestuurd op de juiste maat gesneden. Met een injectiemethode worden de hoeken er later in gevulkaniseerd.

Er is een breed scala aan verschillende boortunnelprofielen voorhanden. De keuze voor een bepaald profiel hangt onder meer af van de waterdruk, de optredende bewegingen tijdens de levensduur van de tunnel en de nauwkeurigheid waarmee de aannemer de tunnelsegmenten denkt te kunnen plaatsen. Naarmate die nauwkeurigheid hoger is en optredende voegbewegingen kleiner, kunnen de profielen slanker worden uitgevoerd. Net als bij ginaprofielen moet de sluitdruk, de druk waarmee twee profielen tegen elkaar komen, zo�n twee tot drie keer de waterdruk aan de buitenkant van de constructie bedragen. In de loop van de tijd relaxeert het rubber immers en zal de afdichtingsdruk afnemen.

Schrauwen wijst nog op een testopstelling in de hoek van het bedrijf. Daarmee zijn recent drukproeven, tot 50 bar waterdruk, uitgevoerd met boortunnelprofielen . Spectaculairder nog is de opstelling die werd gebruikt om ginaprofielen te testen die wellicht worden toegepast in een zinktunnel in Zuid-Korea. Die komt op een diepte van zo�n 50 meter diep te liggen, ongeveer tweemaal zo diep als gebruikelijk. Een waterdruk van zo�n 7,5 bar hebben de profielen inmiddels met succes doorstaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels