nieuws

SVN maakt lening corporatie mogelijk

bouwbreed

hoevelaken – Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) wil corporaties in staat stellen om startersleningen te verstrekken. De organisatie heeft voor dit doel een voorstel gedaan aan het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), dat dergelijk transacties niet ziet zitten.

In het plan van SVN – een organisatie die van oorsprong gemeenten helpt bij het financieren van bouwprojecten of het oplossen van volkshuisvestelijke problemen – storten corporaties een bepaald bedrag op een rekening van de organisatie. Het verstrekken van de renteloze startersleningen wordt vervolgens losgekoppeld van de corporatie door een mandaat van de sociale huisvester dat SVN in staat stelt om naar eigen inzicht en onder van tevoren vastgelegde voorwaarden startersleningen te verstrekken.

De regeling is bedoeld voor mensen die een corporatiewoning willen kopen maar die niet kunnen betalen omdat hun inkomen te laag is om de hypotheek te betalen. SVN wil op die manier starters in staat stellen een huis te kopen. Veel huurders kunnen door de huidige hoge prijzen op de woningmarkt geen koopwoning betalen, waardoor de noodzakelijk doorstroming vrijwel volledig tot stilstand is gekomen.

De SVN heeft het plan in samenwerking met de Huizense corporatie Alliantie in elkaar gezet. Het duo lanceerde in het najaar van 2003 een andere variant van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij stort de Alliantie per project geld op een rekening dat vervolgens door SVN op aanwijzing van de corporatie wordt uitgezet in de vorm van startersleningen. Vrom haalde een streep door de samenwerking omdat de Alliantie op deze manier voor bank zou spelen, en dat mag niet.

“Met de nieuwe opzet willen we iedere schijn wegnemen dat de corporatie een lening verstrekt”, licht directeur E. van Sluis van SVN de nu voorgestelde opzet toe. Zij schuift in september opnieuw bij VROM aan tafel om te bekijken of de nieuwe constructie wel door de beugel kan.

Van Sluis benadrukt dat het conflict vooral juridisch van aard is. “Vrom begrijpt dat wij op deze manier de woningmarkt vlot willen trekken. Maar het zijn vooral de juristen die de starterslening voor corporaties niet zien zitten.” De nu voorgestelde constructie moet de bezwaren die naar voren zijn geschoven wegnemen.

SVN krijgt steun van Aedes, de belangenorganisatie van woningbouwcorporaties. “Ik kan niets verzinnen waarom corporaties geen startersleningen zouden kunnen verstrekken”, verwoordt directeur P. Boerenfijn de belangen van zijn achterban. Hij bekritiseert de opstelling van VROM, dat volgens de bestuurder drukker is met het maken van regels dan met het oplossen van volkshuisvestelijke problemen.

Reageer op dit artikel