nieuws

Stemming industrie verslechtert verder

bouwbreed

voorburg – De producenten van bouwmaterialen hebben weinig hoop op het snel aantrekken van de markt. Terwijl de voorraden oplopen bereidt 16 procent van de ondernemers afslanking van zijn bedrijf voor.

Het CBS constateert in juli een verdere verslechtering van de stemming onder de fabrikanten in Nederland. De score van min 3,7 op de barometer van het vertrouwen betekent het slechtste resultaat sinds november 2003. Vooral over de te verwachten productie zijn ze matig te spreken. In juni wees de barometer nog min 1,7 aan.

Onder de fabrikanten van bouwmaterialen was in juli niemand meer te vinden die de bedrijvigheid ziet toenemen. In mei meldde nog 37 procent stijgende activiteiten. De orderpositie heeft sinds de eeuwwisseling 12,1 procent terrein verloren. Het verwerven van nieuwe opdrachten blijkt lastig. In juli klaagde een kwart een over afnemende vraag uit het buitenland.

Na een opleving in juni kiest de timmerindustrie opnieuw voor het schrappen van arbeidsplaatsen. De orderpositie ligt 11,5 procent achter op de situatie in 2000. Van de bedrijven geeft 17 procent aan lastiger opdrachten binnen te halen. Rek tot verhoging van de afzetprijzen ziet 12 procent.

De baksteenfabrikanten zitten met 12 procent meer orders dan vijf jaar geleden stevig in het werk. De helft van de ondernemers meldt in juli toenemende bedrijvigheid. Voor de naaste toekomst verwacht een even grote groep opnieuw krimp. Oorzaak van de opleving is bij een kwart van de bedrijven een stijgende vraag uit het buitenland. In personele zin haalt 9 procent van de bedrijven de broekriem verder aan. Bij ruim een kwart signaleert het CBS stijgende voorraden.

Bij de betonproducenten heerst momenteel rust aan het personele front. Bij licht afnemende voorraden, meldt in juli 41 procent van de bedrijven toegenomen bedrijvigheid. In 8 procent van de bedrijven vertonen de prijzen een stijgende tendens. Vergeleken met de eeuwwisseling, zijn de orderportefeuilles een kleine 10 procent minder goed gevuld.

De glasfabrikanten kampen met zwaar weer. De orderposities zijn ten opzichte van vijf jaar geleden met 27 procent weggezakt. In de sector bereidt 58 procent saneringen voor. Bijna de helft van de branche zoekt koortsachtig naar oplossingen voor de stijgende voorraden. Van de ondernemers calculeert 15 procent lagere prijzen in.

De aantrekkende woningbouw geeft de producenten van verwarmingssystemen gouden vleugels. De orderposities liggen 52,5 procent boven het niveau van het jaar 2000. Bovendien heerst in 17 procent van de directiekamers de verwachting van stijgende prijzen.

Op de werkvloer is minder reden tot optimisme. Van de ondernemers stelt 30 procent zich in op minder personeel.

Reageer op dit artikel