nieuws

Slotallocatie voorkomt congestie transport

bouwbreed

delft – Zonder verkeersmanagement leidt de beperkte capaciteit van infrastructuur tot congestie, maar selectie-slotallocatie kan voorkomen dat dat bij knelpunten structureel optreedt. Dit blijkt uit het proefschrift Transport Infrastructure Slot Allocation van technisch planoloog drs. K. Koolstra.

Na zijn proefschrift in het openbaar te hebben verdedigd, verkreeg Koolstra op 30 juni de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft. Belangrijkste kenmerk van slotallocatiesystemen is dat gebruikers van infrastructuur verplicht zijn vooraf een slot (Engels voor ruimte) op het infrastructuurnet te reserveren.

Daardoor draagt slotallocatie bij aan het voorkomen van congestie op het netwerk en aan het optimaliseren van het gebruik van infrastructuur. Dit systeem wordt momenteel toegepast in de spoor- en luchtvaartsector. Beleidsbeslissingen over toedeling van capaciteit aan verschillende vervoerders vraagt om rationele beslissingen en een theoretisch kader. Het onderzoek van Koolstra levert zo�n kader waarmee slotallocatieproblemen zijn te analyseren.

De promovendus heeft zich vooral gericht op selectie-slotallocatie. Daarbij gaat het om de beslissing welk verkeer een infrastructureel knelpunt over langere termijn wel of niet afwikkelt. Dit in tegenstelling tot slotallocatieproblemen die gerelateerd zijn aan dienstregelingen. Koolstra behandelt afzonderlijke knelpunten in de infrastructuur, maar niet de problemen van het netwerk.

In het onderzoek toont Koolsta aan dat selectie-slotallocatie in de praktijk goed kan voldoen. De door hem voorgestelde benadering heeft hij toegepast op het selectieprobleem van een denkbeeldige luchthaven. Daaruit blijkt dat het selectieprobleem van een relatief complex infrastructureel knelpunt relatief eenvoudig kan worden opgelost.

Beperkingen

Behalve door het leveren van een theoretisch kader voor slotallocatieproblemen draagt het proefschrift bij aan een universele benadering voor het opstellen van capaciteitsbeperkingen voor verschillende typen infrastructurele knelpunten uit verschillende vervoerssectoren.

Bovendien kan het proefschrift bijdragen aan het stroomlijnen van discussies over slotallocatie in de praktijk omdat het een goed kader biedt voor transparantie in gesprekken over bijvoorbeeld doelstellingen of alternatieven.

De vraag of beter benutten van infrastructurele knelpunten een alternatief is voor het vergroten van de infrastructuurcapaciteit blijft in het proefschrift buiten beschouwing. Beantwoorden van die vraag is, aldus Koolstra, interessant voor nader onderzoek.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels