nieuws

Sleutelrol Rijkswaterstaat bij fijnstofproblematiek

bouwbreed

ede – Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit langs snelwegen is voor wegbeheerder Rijkswaterstaat een sleutelrol weggelegd, zo blijkt uit een nieuwe CROW-publicatie. Gemeenten kunnen maatregelen namelijk niet afdwingen en RWS er hooguit toe aansporen via een eigen luchtkwaliteitsplan.

De verkeersintensiteit beperken en de doorstroming verbeteren, bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid en een strenger toezicht daarop, maar ook plaatsing van (geluids)schermen, het zijn maatregelen waarvan de uitvoering niet bij de lokale overheden ligt, maar bij snelwegbeheerder Rijkswaterstaat.

Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW signaleert in de zojuist verschenen publicatie 218a �Wegen naar een schonere lucht – Mogelijkheden voor verbetering van de luchtkwaliteit langs wegen�, dat er een duidelijk hiaat is tussen wat gemeenten willen en wat ze kunnen doen aan beperking van de fijnstofoverlast. Waar het de langs of door hun gemeente razende snelwegen betreft, zijn ze als het ware overgeleverd aan de keuzes die wegbeheerder Rijkswaterstaat voor hen maakt. De enige manier om daarop nog wat invloed uit te oefenen, lijkt het opnemen van aan de snelweg gerelateerde maatregelen in een gemeentelijk luchtkwaliteitsplan.

Maatregelen

Door het op slot zetten van bouwprojecten ontstond eind maart in ons land de eerste grote rel over de twijfelachtige overheidsaanpak van de fijnstofproblematiek. De rel was een verlate reactie op het al in 2001 in werking getreden Besluit luchtkwaliteit.

Bij CROW was men in maart al geruime tijd bezig om een publicatiereeks Luchtkwaliteit en verkeer op te tuigen. De gisteren verschenen publicatie 218a is de eerste in die reeks. Hij geeft niet alleen een beeld van de problematiek, maar tevens allerhande voorbeelden van al dan niet toegepaste en succesvol gebleken lokale maatregelen, waarvan een aantal in volgende publicaties nader zal worden uitgewerkt.

“In Nederland zijn gemeenten en provincies verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in hun gebied,” aldus CROW-directeur I. Koster in zijn voorwoord. “Omdat de lokale luchtkwaliteit negatief wordt beïnvloed door autoverkeer, kunnen relevante verkeersmaatregelen voor een groot deel bijdragen aan de verbetering daarvan,” zo motiveert hij de publicatiereeks.

“Luchtkwaliteit is een complex probleem, waarbij de verschillende disciplines moeten samenwerken om het op te lossen,” zo luidt zijn oproep. Gezien de hiaten tussen verantwoordelijkheden en uitvoeringsmogelijkheden is dat geen overbodige.

Reageer op dit artikel