nieuws

Satelliet brengt watersysteem in beeld

bouwbreed

lelystad – Het Waterschap Zuiderzeeland gebruikt satellietbeelden om het watersysteem in Flevoland in kaart te brengen.

De resultaten van deze werkwijze, die volgens het waterschap uniek is in Nederland, worden vandaag gepresenteerd in Lelystad. Een woordvoerder is enthousiast. “We spreken nu dezelfde taal als de agrariërs.”

Het waterschap heeft beelden van de Noordoostpolder gebruikt, afkomstig van de satelliet Landsat. Die maakt zichtbaar waar droogte of kwelwater is. De beelden worden vergeleken met gegevens over de laatste vijftien jaar. Zo ontstaat er een goed beeld van onder meer verdamping, wateroverlast of -tekort en de wisselwerking met gewasgroei. Wat de satelliet nu doet, werd vroeger met mensenogen bekeken. De satellietbeelden zijn echter objectiever en completer, aldus de zegsman. Zo kan worden vastgesteld of een gewas niet goed groeit door bijvoorbeeld droogte. “Is objectief vastgesteld dat het waterschap niets is te verwijten, dan accepteert een agrariër dat eerder.”

Na de Noordoostpolder worden ook satellietbeelden van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland doorgelicht. In andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Mexico, wordt het watersysteem ook via satellietbeelden gevolgd. Zuiderzeeland is volgens de woordvoerder het enige Nederlandse waterschap dat de beelden gebruikt. (anp)

Reageer op dit artikel