nieuws

Procesmanager nodig naast projectmanager

bouwbreed

rotterdam – Het is wellicht een goede gedachte naast een projectmanager ook een procesmanager op een bouwwerk te zetten. Dit concludeert het bureau Bouw in Balans in een onderzoek onder 170 projectmanagers.

De functie van projectmanager verandert in hoog tempo mede onder invloed van veranderingen in het bouwproces zelf, vindt algemeen directeur en onderzoeksleider A. Besems van het bureau. Het idee om het onderzoek te houden, komt uit signalen die Bouw in Balans regelmatig kreeg van deelnemende projectmanagers aan programma�s van het bureau.

Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de veranderingen die zich feitelijk in de functie van projectmanager in bouwbedrijven voltrekken als gevolg van veranderende processen en doelstellingen. Daaruit zouden de knelpunten moeten komen en mogelijkheden die projectmanagers kunnen helpen hun functioneren te veranderen.

De huidige projectmanager blijkt niet verbazingwekkend sterk gericht op het organiseren en opleveren van een project. Zij zetten plannen om in actie, organiseren en doen en houden de doelstellingen en resultaten in termen van kwaliteit, tijd en kosten voortdurend in de gaten.

Bijna tweederde noemt als eerste hoofdtaak rondlopen op de eigen bouwplaats en aansturen van eigen bouwplaatspersoneel en personeel van onderaannemers en toeleveranciers. Dit type manager vertrouwt op zijn eigen vakmanschap, ziet het als er fouten worden gemaakt, is vooral coachend bezig.

Projectmanagers blijken daarnaast vooral intern gericht. Weliswaar managen zij bestaande relaties zoals opdrachtgevers en toeleveranciers, maar is niet gericht op een pro-actieve benadering van externe relaties. Hetzelfde geldt voor hun relatie met �kantoor�. Ruim 60 procent voelt zich maar al te vaak betutteld door kantoor en stafpersoneel. Zelfs is er daardoor bij een aantal projectmanagers een zeker permanent wantrouwen gegroeid richting �kantoor�.

Wel zijn projectmanagers creatief als het gaat om het vinden van oplossingen voor praktische problemen. Die creativiteit moet wel passen binnen hun ervaringswereld en praktisch zijn. Daarbuiten is er geen plaats voor. Juist in bouwteams moet er ruimte zijn om te kunnen fantaseren en met verbeeldingskracht alternatieven aan te dragen. Dat maakt een deel van de projectmanagers echter onzeker.

De nieuwe manier van denken over bouwprocessen, zo vindt Bouw in Balans, stelt andere functie-eisen aan projectmanagers. Kernwoorden daarin zijn meedenken en -praten in eerdere fasen van het proces, bevorderen van creatieve en innovatieve werkwijzen, kennismanagement, het managen van externe relaties en het meenemen van ethische en ideële uitgangspunten, zeg maar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een groot deel van de projectmanagers kan momenteel die functie-eisen niet waarmaken.

Vertaalslag

Dit komt, zo blijkt uit het onderzoek, omdat directies van bouwbedrijven de vertaalslag moeten maken van strategisch beleid naar eisen aan de projectmanager. Zo vermeldt elk zichzelf respecterend bouwbedrijf wel op zijn website innovatief te willen werken, maar geen enkele projectmanager is verteld wat daaronder in de praktijk wordt verstaan en hoe hij het handen en voeten moet geven.

Samenwerken

Verder acht Besems het van belang dat bouwbedrijven een cultuur van samenwerken gaan organiseren. En dat niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar ook met opdrachtgevers, onderaannemers en toeleveranciers. Alleen dan zullen relaties ontstaan op basis van respect en vertrouwen en zal ieder toegewijd en met grote motivatie aan de slag gaan. Het resultaat zal zijn besparing in tijd en kosten en geen tijdrovende loopgravenoorlogen en claims meer.

Bij de veranderende rol van de projectmanager moet wel rekening worden gehouden met het benodigde vakmanschap dat hij moet houden in zijn taak van uitvoerder. Op grote werken en bij grote bedrijven kan dit worden opgelost door het type projectmanager dat zich wil bezighouden met het vakmanschap van het maken van het werk, te laten ondersteunen door een procesmanager die de benodigde kwaliteiten heeft voor de nieuwe rol die managers moeten spelen.

Ruim 60 procent voelt zich vaak betutteld door kantoor of stafpersoneel

Reageer op dit artikel