nieuws

Paalkoppen staan niet langer droog

bouwbreed Premium

echten – Om te voorkomen dat houten paalkoppen droog komen te staan als gevolg van een te laag grondwaterpeil in de zomer, zijn vier eigenaren en het waterschap Fryslân begonnen met de aanleg van een infiltratiesysteem. Dit moet ervoor zorgen dat het bovenste gedeelte van de houten fundering permanent onder water blijft.

Vier panden waaronder de kerk van Oosterzee-Buren lijden onder een te lage grondwaterstand in de zomer. Als gevolg hiervan komen de paalkoppen droog te staan en ligt verzakking door paalrot op de loer. Oorzaak volgens het waterschap Fryslân is het voortdurend aanpassen van de grondwaterstand omdat de veenbodem ter plaatse inklinkt.

Met het experiment wil het waterschap bezien of problemen met houten funderingen zijn te voorkomen. Ingenieursbureau Wareco Amsterdam uit Amstelveen is gevraagd een infiltratiesysteem te ontwerpen. Het toegepaste systeem bestaat volgens Johan Bouma, afdelingshoofd waterbeheer van Wareco, uit een ringleiding die ter hoogte van de bovenzijde van de houten fundering in een sleuf rond een pand wordt gelegd. “Met behulp van een pomp infiltreren we oppervlaktewater in de bodem. Hierbij zorgen we dat het water hoog genoeg komt om de paalkoppen nat te houden maar niet te hoog zodat de kruipruimten nat worden”, aldus Bouma. Omdat het een experiment betreft, heeft Wareco bij elk pand een peilbuis geplaatst om de grondwaterstand over een periode van enkele jaren te monitoren.

De aanleg van infiltratieleidingen is volgens het waterschap in principe een taak voor de huiseigenaar die overigens wel participeert in het project om andere huiseigenaren te kunnen adviseren.

Reageer op dit artikel