nieuws

Oost-Europa zet opmars versneld voort

bouwbreed

amsterdam – In 2004 is de Europese bouwproductie naar verwachting voor het tweede jaar op rij gegroeid. Waar de toename in 2003 nog 0,5 procent bedroeg, daar viel vorig jaar een plus van 2,1 procent te noteren. De totale productiewaarde kwam hiermee op bijna 1.200 miljard euro. Voor de periode 2005-2007 wordt een verdere groei verwacht, al zal deze naar verwachting wel afvlakken. Dit is vooral het gevolg van ontwikkelingen in West-Europa, waar de gemiddelde jaarlijkse toename deze periode 1,6 procent zal bedragen. De Oost-Europese landen scoren met een gemiddeld groeicijfer van 6,8 procent aanzienlijk hoger. Polen is de komende drie jaar op basis van dit cijfer de koploper van Europa.

De nieuwe prognose van de Europese bouwproductie werd vorige week in Cardiff bekend gemaakt door de negentien in Euroconstruct samenwerkende onderzoeksinstituten (met voor Nederland het EIB) op het halfjaarlijkse congres. In de periode 2001-2004 is de gemiddelde jaarlijkse productiegroei in Europa uitgekomen op 0,8 procent.

In 2001 en 2002 kromp de productiewaarde, terwijl deze in 2003 en 2004 juist toenam. In deze periode hebben de Oost-Europese landen als geheel (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) aanmerkelijk beter gepresteerd in vergelijking met de vijftien overige landen.

In 2004 is de Oost-Europese bouwproductie uitgekomen op 42,1 miljard euro, waarmee de bouwactiviteit van deze landengroep overigens nog altijd een klein deel uitmaakt van het Europese totaal. De samenstelling van de bouwproductie vorig jaar verschilt aanzienlijk tussen Oost- en West-Europa (figuur 1). Zo nam de productie van nieuwe utiliteitsgebouwen in het Oosten een derde van de totale bouwproductie voor haar rekening. Ook het aandeel van de gww-productie (vooral nieuwbouw) is in vergelijking met West-Europa hoog. Dit is mede het gevolg van beleid van de EU, waar Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije sinds 2004 deel van uitmaken.

De EU streeft naar een versnelde economische groei van minder ontwikkelde regio�s door voorwaarden te scheppen voor groei van economie en werkgelegenheid. Een van deze voorwaarden is het creëren van een efficiënt infrastructuurnetwerk waarvoor subsidies beschikbaar worden gesteld. Tegenover de relatief hoge aandelen van de gww en de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen in Oost-Europa staat een laag aandeel voor de herstel- en verbouwproductie van woningen. Waar de bouwproductie de afgelopen drie jaar in zes Europese landen kromp, daar zal deze in de periode 2005-2007 alleen nog in Duitsland afnemen. Opvallend is de positie van Polen; met een krimp van de bouwproductie in de periode 2001-2004 noteert dit land met gemiddeld ruim 8 procent de hoogste groei binnen Europa in de komende drie jaar.

In alle Oost-Europese landen zal de bouwmarkt fors toenemen. Het aandeel van deze landengroep in het Europese totaal groeit tot ruim 4 procent. Daarmee blijft de absolute omvang van de bouwproductie wel vrij gering.

Binnen West-Europa is deze periode de ontwikkeling van de bouwmarkt vooral in België (plus 5 procent per jaar) en Zweden (plus 4 procent per jaar) gunstig te noemen. Dit jaar neemt bij onze zuiderburen het bouwvolume zelfs met meer dan 10 procent toe. Ondanks de gemiddeld jaarlijkse krimp in de komende drie jaar, blijft Duitsland ook in 2007 de grootste bouwmarkt van Europa, al komt het Verenigd Koninkrijk sterk opzetten.

Over geheel Europa bezien komt de gemiddelde jaarlijkse groei van het bouwvolume uit op 1,8 procent. De nieuwbouwproductie van gww-werken is de voornaamste motor achter deze toename (plus 3,4 procent per jaar). Dit in tegenstelling tot de productie van nieuwe woningen waar de toename gemiddeld 0,3 procent per jaar bedraagt.

Opmerkelijk is dat het bouwvolume in Nederland juist groeit als gevolg van de toegenomen activiteit op de bouwmarkt van nieuwe woningen. Nederland scoort de komende drie jaar boven het Europees gemiddelde, waarbij het bouwvolume in 2006 naar verwachting het sterkst zal groeien.

TABELKOP:Bouwproductie1) in Europa (2004-2007)

2004200520062007

België24,510,44,01,1

Denemarken21,92,11,53,6

Duitsland198,7-2,2-1,41,3

Finland20,34,10,30,5

Frankrijk165,42,91,20,7

Hongarije9,12,56,08,0

Ierland27,02,50,3-1,8

Italië172,70,90,50,5

Nederland62,42)2,22,72,2

Noorwegen23,53,70,5-0,1

Oostenrijk28,02,02,01,9

Polen19,57,79,57,1

Portugal25,61,33,03,5

Slowakije2,64,04,54,0

Spanje145,44,43,02,2

Tsjechië10,96,06,55,5

VK179,02,41,92,8

Zweden20,14,25,63,2

Zwitserland31,15,00,80,4

Totaal1.187,72,11,51,7

1) -Totale bouwbestedingen, inclusief diensten en bouwen in eigen beheer; exclusief btw, in prijzen 2004.

2) -Waarvan 48,6 miljard euro door de bedrijfstak Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven.

Opvallend is de positie van Polen met 8 procent groei

Reageer op dit artikel