nieuws

Onbezorgde start project in Abcoude

bouwbreed

abcoude – Dura Vermeer gaat de nieuwe inrichting van het stationsgebied Hollandse Kade in Abcoude uitvoeren. Het bouwbedrijf haalde de opdracht binnen na een bijzondere competitie. Tevens draagt Dura de verantwoordelijkheid voor het maken van de plannen voor en daadwerkelijke bouw van ruim tachtig woningen tegenover het nieuwe stationsgebouw.

Abcoude staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering van de dorpsstructuur. Voor het eerst sinds de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht meer dan een eeuw geleden komt het station op een andere plek te staan. Door de verdubbeling van het aantal sporen, de aanleg van de hogesnelheidslijn hsl-oost en de bouw van een ondergrondse spoorpassage onder riviertje het Gein verschuift het treinstation volgend voorjaar een kleine kilometer richting Amsterdam-Zuidoost. Aan de voorzijde van het station moet, zo wil de gemeenteraad het graag, een levendig stationsplein ontstaan. Bovendien zou door nieuwbouw een betere aansluiting moeten worden gevonden met de nabijgelegen woonwijk Fluitekruid.

Maar de gemeente Abcoude kent slechts een bescheiden ambtelijke organisatie. De inrichting van een nieuw stationsgebied is voor hen een project van formaat. Om het gemeentelijke apparaat zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, riep Abcoude de hulp in van PRC Adviseurs uit Bodegraven. “Wij hebben samen met de Grontmij een gedetailleerd design & constructcontract uitgewerkt. Met als doel vooraf ontwikkelende partijen alle mogelijke helderheid te verschaffen over de gewenste bouwactiviteiten: de inrichting van het openbare plein met een groot aantal parkeerplekken, een bieding op de woningbouwgrond en een kwalitatief hoogwaardig bouwplan met appartementen en een aantal grondgebonden woningen,” aldus PRC-senior adviseur W. van der Vorm.

Vervolgens zijn zes bedrijven uitgenodigd een samenhangend voorstel te doen. In het contract waren niet alleen de klassieke planvereisten opgenomen, maar was vooraf ook de beoordeling van de plannen geregeld. “Vooraf hebben we de toetsingscriteria geformuleerd. Daarvoor is een speciale matrix ontwikkeld. Met als onderdelen onder meer de projectaanpak, de uitwerking van de verkaveling, het ontwerp en de indeling van de woningen, de mogelijkheid van aanpasbaar bouwen en het gebruik van duurzame materialen. Met elk onderdeel waren punten te verdienen. Bovendien hadden we duidelijk gemaakt dat in de uiteindelijke beslissing de kwaliteit voor zestig procent een rol zou spelen en dat de financiële bieding voor veertig procent zou meewegen. In dat onderdeel werd duidelijkheid gevraagd over de kosten voor ontwerp en bouwrijp maken, de totale bieding in geld op de uitgeefbare percelen en de totale kosten van ontwerp en realisatie van het woonrijp maken.”

Dat Dura Vermeer zou winnen was niet vanzelfsprekend. “We hebben allereerst de kwaliteit van de plannen beoordeeld. Toen bleek een voorstel van Kalliste Woningbouwontwikkeling uit Eindhoven de hoogste ogen te gooien. Met de door architect Gullikers uit Maastricht ontworpen woningen behaalde Dura Vermeer de tweede plaats. Dat de opdracht uiteindelijk wel binnen werd gehaald, is het gevolg van een veel hogere bieding op de grond.”

De gemeente Abcoude heeft zich inmiddels unaniem achter de plannen geschaard. Ook bij de uitvoering van de plannen kan de gemeente volgens Van der Vorm op de achtergrond blijven. “Een interne stuurgroep draagt zorg voor de begeleiding van de uitvoering. Ook dat is van te voren precies uitgedacht en beschreven.”

Reageer op dit artikel