nieuws

NVB: Natuurlijk fijn stof helemaal niet meerekenen

bouwbreed Premium

voorburg – De NVB blijft het onverteerbaar vinden dat Nederland strenger blijft op het gebied van luchtkwaliteit dan de Europese Unie voorschrijft. Dit belemmert onnodig de bouw, schrijft de verenging in een brandbrief aan minister Dekker en staatssecretrais Van Geel.

Ondanks de aanpassingen op het Besluit Luchtkwaliteit die het kabinet heeft gepresenteerd, blijft NVB zich ernstig zorgen maken over de gevolgen voor de voortgang van de bouwproductie van Nederland. NVB adviseert daarom met klem het nieuwe Besluit op twee essentiële punten aan te passen.

Alle fijn stof van natuurlijke aard zou buiten beschouwing gelaten moeten worden, dus niet alleen het zeezout. Dat mag volgens de Europese richtlijn en scheelt 55 procent fijn stof. Nu heeft Van Geel opgenomen dat dit alleen mag wanneer is bewezen dat ook het natuurlijke fijn stof onschadelijk is voor de gezondheid. In de praktijk betekent dit dat alleen zeezout buiten beschouwing mag blijven.

Daarnaast zou in de beoordeling van de plannen rekening gehouden moeten worden met de, volgens berekeningen, fors verbeterde luchtkwaliteit in 2010. Sinds 1994 is de gemeten concentratie fijn stof al met meer dan de helft afgenomen. Het Milieu- en Natuur Planbureau verwacht dat de hoeveelheid fijn stof in 2010 nog verder gedaald is en het percentage natuurlijke deeltjes is toegenomen tot 60 procent.

“Waarom zullen we onszelf wederom beperkingen opleggen”, vraagt Nico Rietdijk, directeur NVB, zich af. “Nederland zit al in een lastig pakket doordat het als enige lidstaat van Europa de luchtkwaliteit aan ruimtelijke ordening gekoppeld heeft, laten we daarom waar mogelijk de schaden beperken. Wij zijn er van overtuigd dat de bouwproductie onder ons voorstel niet onnodig gehinderd wordt, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de gewenste doelen op het gebied van luchtkwaliteit.”

Reageer op dit artikel