nieuws

Nieuwe richtlijn sluit aan op wegontwerp

bouwbreed

ede – De nieuwe Richtlijn bewegwijzering, die zojuist door CROW is uitgebracht als publicatie 222, sluit zoveel mogelijk aan op het Handboek wegontwerp. Bij de herziening van de richtlijn is niet alleen gestreefd naar bundeling van alle informatie over bewegwijzering, maar is vooral ook aansluiting gezocht bij de indeling van het Handboek wegontwerp, aldus het […]

ede – De nieuwe Richtlijn bewegwijzering, die zojuist door CROW is uitgebracht als publicatie 222, sluit zoveel mogelijk aan op het Handboek wegontwerp.

Bij de herziening van de richtlijn is niet alleen gestreefd naar bundeling van alle informatie over bewegwijzering, maar is vooral ook aansluiting gezocht bij de indeling van het Handboek wegontwerp, aldus het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

In de richtlijn wordt nu ook uitgegaan van drie wegcategoriën: stroomwegen (nationaal en regionaal), gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.

De richtlijn bestaat uit twee delen. In deel A worden de basiscriteria benoemd en algemene informatie gegeven over bewegwijzering. In deel B komen de drie wegcategoriën apart aan de beurt alsmede specifieke situaties, zoals toeristische bewegwijzering en die voor voetgangers- en fietsers.

CROW-publicatie 222, de Richtlijn bewegwijzering, is een uitgave binnen het thema Verkeerstechniek en kost E 98,-. Te bestellen via: www.crow.nl/shop.

Reageer op dit artikel