nieuws

Net geboorde buis onder IJ volgelopen

bouwbreed Premium

amsterdam – Kort na aankomst van de boor in de ontvangstkuip is de rioolbuis die afgelopen zes weken onder het IJ is doorgeboord, volgelopen met water. Tegelijkertijd is de perskuip op de noordoever van het IJ ondergelopen. Uit voorzorg is ook de ontvangstkuip op de zuidoever onder water gezet.

De rioolbuis moet gaan dienen voor de aanvoer van afvalwater naar de nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Amsterdam West. De boring is uitgevoerd door Smet Tunneling in onderaanneming van hoofdaannemer Koop Tjuchem van een deel van het project voor de aanleg van de nieuwe rwzi. Het project van de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wordt begeleid door de Dienst Waterbeheer en Riolering. Het totale project vergt een investering van 330 miljoen euro.

De rioolbuis heeft een inwendige diameter van 1,85 meter en is volgens een normale gesloten frontboring over een lengte van 765 meter onder het IJ door geboord vanuit een perskuip op de noordoever van het IJ.

Ringvormige segmenten worden bij die methode in de perskuip doorgeduwd terwijl voorin een boormachine met eenzelfde diameter de grond weggraaft. Dinsdagavond zijn de buis en de perskuip vol water gelopen, kort nadat de boor in de ontvangstkuip was aangekomen.

H. Verhoeven van projectbureau A-4 spreekt van een flinke tegenslag. Tot nu toe verliep de realisatie binnen het budget en binnen de planning. De ingebruikname van rwzi Amsterdam West, met de geboorde aanvoerbuis voor afvalwater onder het IJ, is voorzien op 1 januari volgend jaar.

Wat de lekkage heeft veroorzaakt is Verhoeven niet bekend. Maar hij situeert het lek wel bij een beschadiging in de buis zo�n 10 meter uit het zuidelijke talud van het IJ bij de Dantzigerkade.

Ontvangstkuip

Boven de buis moet op die plek zo�n 6 meter zand zitten. De perskuip op de noordoever begint op 24 meter diepte. De boring is vandaar tot 30 meter diepte onder het IJ gegaan naar een niveau van 20 meter diepte bij de ontvangstkuip. Na vollopen van de buis en de perskuip heeft hoofdaannemer Koop Tjuchem de ontvangstkuip – met de boor er nog in – ook vol water gezet.

Volgende week zal meer duidelijkheid ontstaan over de oorzaak van de lekkage. Dan zullen duikers de schade hebben opgenomen. “Is de oorzaak bekend, dan zullen ook de mogelijkheden om de lekkage te dichten duidelijk zijn”, zegt Verhoeven. Dan is ook meer te zeggen over de gevolgen van de calamiteit voor het verdere verloop van het project A-4.

Reageer op dit artikel