nieuws

Meer vrijheid bedrijven bij aanpak ziekteverzuim

bouwbreed

den haag – Bedrijven zijn niet meer verplicht een arbo-dienst in de arm te nemen voor de preventie van ziekteverzuim en de begeleiding van zieke werknemers. Als vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging akkoord zijn, kan een bedrijf of een branche besluiten zelf de arbo-dienstverlening te verzorgen.

De wet die dit mogelijk maakt is per 1 juli in werking getreden. Doel van de wet is de bedrijven de mogelijkheid te geven de arbodienstverlening beter aan te passen aan de specifieke omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) hoopt daarnaast de betrokkenheid van bedrijven bij het arbo-beleid te vergroten.

Branches of ondernemingen die geen gebruik meer maken van een arbo-dienst, moeten zelf een bedrijfsarts contracteren voor de begeleiding van zieke werknemers. Ze moeten daarnaast verplicht een inventarisatie van de arbo-risico�s maken en vastleggen hoe die zo veel mogelijk kunnen worden vermeden. De bedrijven kunnen lopende contracten met arbo-diensten overigens niet tussentijds opzeggen.

Omdat de kosten voor kleine bedrijven met niet meer dan tien werknemers hoog zijn, zijn zij ook niet verplicht een bedrijfsarts als deskundige in te schakelen. De kleine bedrijven mogen werken met een checklist voor risico�s en preventieve maatregelen. Voorwaarde is wel dat die in de cao worden vastgesteld. Daarnaast bieden arbo-diensten voor bedrijven met maximaal 25 werknemers een goedkopere toets aan. Hierbij blijft een bedrijfsbezoek in principe achterwege.

De wet verplicht ondernemingen meer gebruik te gaan maken van deskundigheid in het bedrijf zelf. In de toekomst moeten werkgevers zich laten bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden. De medewerker moet er bij voorbeeld voor zorgen dat in het bedrijf op een verantwoorde manier met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan en dat de machines goed worden onderhouden. Bij bedrijven met maximaal 14 werknemers mag de interne deskundige ook de werkgever zelf zijn.

Reageer op dit artikel