nieuws

Herstel voor groeve met Romeinse Catacombe

bouwbreed

valkenburg – De Romeinse Catacomben in Valkenburg vormen een van de meest merkwaardige mergelgrotten die Limburg rijk is. Dinsdag geeft wethouder J. Jacobs van Valkenburg het startsignaal voor de herstelwerkzaamheden ten behoeve van het behoud van dit cultureel erfgoed.

De restauratie van een vervallen ingangspartij van dit omvangrijke object vormt onderdeel van een grootschalig provinciaal project van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) voor het herstel van de Nederlands-Limburgse kalksteengroeven.

De Romeinse catacomben in de Valkenburgse ondergrond dateren van 1910. Toen werd in een oude mergelgroeve onder toezicht van de toenmalig Rijksbouwmeester P. Cuypers begonnen met een zo natuurgetrouw mogelijke nabootsing van de onderaardse begraafplaatsen van de eerste christenen in Rome. In die stad werden 600.000 doden neergezet in een gangenstelsel met een lengte van 1300 km.

Textielfabrikant Jan Diepen was zo onder de indruk van dit fenomeen in Rome dat hij het initiatief nam tot het in detail namaken van de bouwwerken en de sfeer van deze onderaardse begraafplaatsen. Er zijn replica�s van honderden graven aangebracht, beeldhouwwerken en marmeren gedenkplaten. Ook zijn er voorbeelden te zien van onderaardse grafkamers en kapellen en zijn er licht- en luchtschachten gemaakt.

Aan dit unieke project verleenden veel beroemdheden, waaronder de toenmalige Paus Pius X, hun steun. In 1912 waren de nagebootste cryptenstelsels van maar liefst veertien verschillende Romeinse gangenstelsels klaar. Tot ver in de vorige eeuw raakten toeristen en schoolklassen diep onder de indruk van de mystieke wereld van het dodenrijk van de eerste christenen.

De meest markante ingangspartij van de Catacomben, een Romeinse tempel van de hand van P. Cuypers die toegang gaf tot de onderaardse crypten, raakte de laatste jaren echter in verval. Door de bomen en struiken is het bouwwerk nauwelijks zichtbaar. Medewerkers van IKL werken nu gericht aan het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed, dat behoort tot de hoogtepunten uit het Rijke Roomsche Leven en dat van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het toerisme in Valkenburg.

De restauratie van de catacomben maakt deel uit van een grootschalige restauratie van ingangen van mergelgroeves. Verborgen in de ondergrond van het Mergelland bevinden zich maar liefst 287 mergelgroeven of grotten. De groeven zijn het resultaat van een eeuwenlange winning van mergelblokken voor de bouw. In omvang variëren ze van zeer uitgebreide doolhoven met hoge zalen tot eenvoudige nissen.

Nadat deze mergelwinningen uitgeput raakten, werden de vaak uitgebreide gangenstelsels ook gebruikt als vlucht- en bergplaats. De onderaardse ruimtes getuigen vaak van een bijzondere �architectuur�.

Wanden staan soms vol met opschriften van gebruikers en voorbijgangers en zijn mede daarom een bezienswaardigheid. Verder is een aantal van de duistere labyrinten belangrijk als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Alleen al in de Gemeente Valkenburg zijn 275 ingangspoorten van groeven bekend. Daarmee spant deze gemeente de kroon. In Margraten zijn er 147 ingangen en in Maastricht honderd.

Het herstel van de entreepartij bij de Romeinse Catacomben is een van de vijftig restauratieprojecten die de stichting IKL uitvoert aan de 556 in Limburg bekende groeve-ingangen. Het herstelwerk aan de Catacomben kost 70.000 euro. In totaal kost het restaureren van de ingangspartijen een half miljoen euro. Het geld komt van de Provincie Limburg, de Europese Gemeenschap en de Nationale Postcode loterij.

�Replica vormt hoogtepunt Rijke Roomsche leven�

Reageer op dit artikel