nieuws

Groningen negeert Europese regels

bouwbreed Premium

groningen – Het gemeentebestuur van Groningen houdt de combinatie van Twentse bouwers en projectontwikkelaars bewust buiten de deur bij de realisatie van de nieuwe woonwijk Meerstad. Dit ondanks eerdere waarschuwingen van econoom A. Heertje, die van mening is dat het direct in zee gaan met bepaalde marktpartijen en het daardoor passeren van de Twentenaren indruist tegen de Europese concurrentieregels.

Heertje vreest dat Europa bij ongewijzigd beleid een stokje steekt voor de ontwikkeling van Meerstad. De verantwoordelijke Groningse wethouder W. Smink van ruimtelijke ordening was daar niet van onder de indruk en schreef deze week, in reactie op de waarschuwing, de fractievoorzitters in de gemeenteraad aan met de mededeling dat de Twentenaren desondanks voorlopig buiten de deur worden gehouden. Hij neemt daarmee het risico van Europees ingrijpen voor lief.

Eerder zaten de Twentse bouwers de gemeente ook al dwars bij de realisatie van enkele andere Groningse nieuwbouwwijken, zoals De Held. Ook toen bouwde Groningen in eerste instantie om de strategische percelen grond van de Twentenaren heen. De Twentse bouwers en ontwikkelaars, die onder meer opereren onder de namen Groningen Beheer en Mega Vastgoed, hebben eenderde van de Meerstad-gronden in hun bezit. In mei schreven de Twentenaren een brandbrief aan het stadsbestuur, waarin ze die gronden tegen de verwervingskosten aanboden aan de gemeente.

Het Groningse gemeentebestuur wenst daar echter niet op in te gaan. Inmiddels zijn de onderhandelingen met vier andere bouwbedrijven inzake Meerstad wel afgerond. Met de geplande nieuwbouw van circa tienduizend woningen in Meerstad is de komende twintig jaar een investering van in totaal ruim 300 miljoen euro gemoeid.

Reageer op dit artikel