nieuws

Goede objectdefinities vereist voor soepele datauitwisseling

bouwbreed

washington (dc) – Gebruik van bestanden van het ifc-formaat kan de bouw veel geld besparen. Dit bestandsformaat zorgt ervoor dat verschillende partijen data van elkaar kunnen importeren in hun programmatuur en er zonder probleem mee kunnen werken.

Grootschalige toepassing wacht echter nog op eenduidige afspraak over het vastleggen van de objecten. Dat is nodig om geen misverstand te krijgen wat wordt bedoeld als het over een �deur� gaat.

Het ifc-bestandsformaat is ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie International Alliance for Interoperability (IAI).

Een rapport van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) van eind vorig jaar meldt dat eigenaren en exploitanten van commerciële gebouwen in de VS een bedrag van 15,8 miljard dollar per jaar kunnen besparen indien 3D-data van architecten, bouwers, aannemers, ingenieursbureaus, overheidsinstanties, onderhoudsbedrijven etc in één formaat kunnen worden gegoten. Nu is het nog zo dat gedurende de levenscyclus van een gebouw 3D-data worden ontwikkeld in tientallen programma�s en bestanden die niet compatibel zijn.

Volgens Patrick MacLeamy, voorzitter van de International Alliance for Interoperability (IAI), komt daar verandering in nu het door zijn organisatie ontwikkelde bestandsformaat ifc (industry foundation classes) op een haar na klaar is voor grootschalige en internationale toepassing.

Samenwerking

De IAI wil dat alle software waarmee architecten, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en regulerende overheidsinstanties werken, data kunnen opslaan, importeren en exporteren in het ifc-formaat.

Het Amerikaanse bouwvakblad ENR meldt dat Noorwegen en Singapore het verst gevorderd zijn in de ontwikkeling van �open data� samenwerking op basis van ifc. In beide landen heeft de overheid het voortouw genomen bij het streven naar interoperabiliteit in de bouwsector. Begin juni vond in het Noorse Oslo een demonstratie van de IAI plaats waarbij 3D-bouwdata succesvol werden overgeheveld tussen vijftien softwareplatforms van verschillende leveranciers. In Oslo wordt het ifc-formaat nu gebruikt bij een design-build-operate contract voor een nieuw ziekenhuis.

De overheid van Singapore heeft op basis van ifc software ontwikkeld (ePlanCheck) die automatisch controleert of plannen van architecten- en ingenieursbureaus voldoen aan lokale bouwverordeningen en standaards. De bureaus kunnen hun plan via internet in ifc-formaat aanbieden en weten dan binnen een paar uur of het plan moet worden aangepast of niet. De overheid van Singapore wil het functioneren van de bouwsector in het land stroomlijnen op basis van nieuwe it-ontwikkelingen. Door data sharing moet de productiviteit in de bouwsector fors omhoog gaan.

In Nederland zijn de softwarebouwers nog niet zover dat het ifc-formaat is geïmplementeerd. Ook de sector zelf is daar nog niet op gericht. Volgens directeur ir. M.L.A.M. van Hezik van de Stichting Stabu ontbreekt het voor grootschalige internationale toepassing nog aan een eenduidige omschrijving van objecten. Bij een recent overleg met mensen van de IAI is aan de orde geweest hoe dat het best kan worden aangepakt. In samenwerking zullen definities van objecten worden vastgesteld en vastgelegd in objectbibliotheken. Nederland kan hieraan goed bijdragen omdat hier al afspraken gelden voor het opzetten van objectbibliotheken (NTA 8611). Deze is in het Engels vertaald en zal worden uitgebreid om internationaal de spelregels voor het opstellen van objectbibliotheken vast te leggen.

Reageer op dit artikel