nieuws

Gemeenten uiten hun zorg over rijksmonumenten

bouwbreed Premium

den haag – De gemeenten Deventer, Zutphen, Kampen en Dordrecht hebben in een brandbrief aan staatssecretaris Van der Laan extra geld gevraagd voor restauratie van hun rijksmonumenten. De situatie is zorgwekkend, aldus de vier gemeenten.

Aanleiding voor de brief is het nieuwe Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Binnen deze regeling, die op 1 januari 2006 ingaat, is geen ruimte voor omvangrijke restauraties.

Doel van de nieuwe subsidieregeling is het verschil tussen restauratie en onderhoud op te heffen om op die manier monumenteneigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud. Daarom zouden achterstallige restauraties voor het ingaan van de Brim eerst moeten worden weggewerkt. Dat is nog niet gebeurd. Volgens het Nationaal Contact Monumenten (NCM) is daarvoor landelijk nog 240 miljoen euro nodig.

De vier gemeenten schrijven dat ze �zeer bezorgd� zijn over de toekomst van de rijksmonumenten op hun grondgebied. Ze doen een �ernstig beroep� op de staatssecretaris geld vrij te maken voor de restauraties.

Vorige maand presenteerde het NCM al een lijst van honderd �monumenten in gevaar�, die door de nieuwe subsidieregeling tussen wal en schip dreigen te raken. De vier gemeenten sluiten zich daarbij aan, maar geven in hun brief ook concreet aan voor welke monumenten zij subsidie verlangen. Zo heeft Deventer 13 miljoen euro nodig voor de restauratie van zes rijksmonumenten.

Na de zomer nemen de gemeenten contact op met de staatssecretaris over hun verzoek.

Reageer op dit artikel