nieuws

FNV Bouw minder somber over lucht

bouwbreed

woerden – FNV Bouw is aanmerkelijk optimistischer over de gevolgen van de luchtkwaliteitsregels voor de bouw dan de werkgevers. De vakbond is verontrust maar niet overtuigd van de voorspelde ramp.

Waar werkgevers denken dat de problemen rond de luchtkwaliteit 100.000 banen in de bouw kost, is FNV Bouw daar nog niet van overtuigd. Anders dan de vakcentrale FNV die nog steeds een gezond wantrouwen jegens het kabinet koestert, denkt FNV Bouw dat de beloften van staatssecretaris Van Geel (Milieu) over de saldobenadering de problemen grotendeels oplost.

In die saldobenadering wordt ervan uitgegaan dat een vervuilend bouwwerk of infraproject door kan gaan als in een groter gebied de luchtkwaliteit er niet op achteruit gaat. Volgens de werkgevers helpt dit onvoldoende om de bouwstop voor een aantal projecten teniet te doen.

Dat heeft mede te maken met de kritiek van de Raad van State op de saldobenadering. Volgens de raad is het onduidelijk wat de omvang van de gebieden is waar de compensatie moet plaatsvinden.

Daarnaast blijft het nog steeds een probleem dat bij tal van projecten de luchtkwaliteit in een groter gebied niet wordt aangetast. Zo zal bijvoorbeeld een rondweg rond een dorp de luchtkwaliteit in het dorp zelf verbeteren. In randstedelijke gebieden zal de aanleg van wegen of de bouw van woningen echter niet leiden tot afname van fijnstof.

Maatregelen

Desondanks denkt FNV Bouw dat bouwen mogelijk blijft mits een aantal andere maatregelen wordt genomen. Zo moet er een objectieve meting van fijnstof in Nederland komen. Daarbij zou zeezout en zand niet of anders in de berekeningen meegenomen moeten worden. Nu vallen daardoor de metingen hoog uit.

Ten tweede meent FNV Bouw kun je bij de bouw van een woonwijk van tevoren vaststellen wat de luchtkwaliteit is en vastleggen dat die niet verslechtert. Daar worden dan maatregelen aan gekoppeld om dat te bewerkstelligen. Als voorbeeld noemt de vakbond een woonwijk langs een snelweg waar de maximumsnelheid gesteld wordt op 80 kilometer per uur.

Werkgevers zijn het niet met de bond eens. Zij handhaven hun stelling dat er fundamentelere maatregelen nodig zijn om de problemen met luchtkwaliteit op te lossen. Zij wijzen daarbij op een kamerdebat over dit onderwerp vorige week, waar Van Geel onder druk van de PvdA het besluit luchtkwaliteit juist beloofde aan te scherpen.

Reageer op dit artikel