nieuws

Fiscale bijtelling overbodige regeling

bouwbreed

den haag – De fiscale bijtelling voor een (bestel)auto van de zaak onder de loonbelasting moet de prullenbak in. Deze dringende oproep doet werkgeversorganisatie VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief somt de directeur economische zaken Oudshoorn een baaierd aan redenen op waarom de bijtelling per 1 januari 2006 van tafel moet. Het doel ervan, tegengaan van fraude met de auto van de zaak en de budgettaire opbrengst van 100 miljoen euro zijn langs andere wegen net zo simpel te halen.

Volgens hem neemt de onrust en ergernis over de maatregel onder ondernemers hand over hand toe. Alleen al het feit dat werkgevers worden opgezadeld met een verantwoordelijkheid die bij de werknemer en de Belastingdienst thuishoort, zet kwaad bloed. Daarbij gaat het om de beoordeling of het privé-gebruik van de auto meer is dan 500 kilometer per jaar.

Verder betekent de maatregel een forse verhoging van de administratieve lastendruk voor de werkgevers. VNO rekent voor dat werkgevers volgens het belastingplan 12 miljoen euro meer kwijt zijn aan uitvoeringskosten. Daar bovenop komt nog eens 9 miljoen bij voor de kilometeradministratie. De Belastingdienst zelf bespaart 3 miljoen euro. “Los van het feit dat dit per saldo een maatschappelijk verlies betekent van 18 miljoen, staat de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven haaks op het doel om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven in deze kabinetsperiode met 25 procent te verminderen”, schrijft Oudshoorn.

Daarnaast betekent de bijtelling door de werkgevers dat het nettoloon fors daalt. De werkgeversorganisatie rekent voor dat een werknemer van een installateur die in een bestelwagen van 30.000 euro rijdt, er per maand iets minder dan 200 euro netto op achteruit gaat. VNO-NCW vreest dat dit arbeidsonrust zal veroorzaken omdat werknemers hun werkgever op de achteruitgang gaan aankijken.

Oudshoorn vindt dat er eenvoudiger manieren zijn om fraude met de auto van de zaak tegen te gaan. Daarbij moet de Belastingdienst gewoon haar werk doen en de mogelijkheid hebben om weigerachtige werkgevers aan te pakken. Die mogelijkheid is er eveneens per 1 januari.

Sinds 1990 moet de werkgever twee ja/neen-vragen beantwoorden over een auto van de zaak. Probleem voor de Belastingdienst was dat als een werkgever ten onrechte neen invulde, die werkgever nauwelijks aan te pakken viel. Een bestuurlijke boete bijvoorbeeld was niet mogelijk. Nu is dat wel zo waarbij een boete van maximaal 1134 euro per maand per werknemer als stok achter de deur dient.

Een tweede punt is werkgevers verplichten informatie te geven over de cataloguswaarde van een auto. Die twee punten bij elkaar maken de bijtelling voor de loonbelasting door de werkgever overbodig, vindt Oudshoorn.

Reageer op dit artikel