nieuws

Eerste aannemers geweerd met Bibob

bouwbreed

den haag – Aanbestedende diensten maken nauwelijks gebruik van de wet Bibob. Ze kunnen met een negatief advies van het screeningsbureau aannemers uitsluiten, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Rijkswaterstaat heeft nog nooit een beroep gedaan op de wet Bibob, maar bij de Rijksgebouwendienst zijn de eerste malafide aannemers met succes geweerd.

Het loopt nog altijd geen storm bij bureau Bibob, blijkt uit het jaarverslag van justitie dat gisteren naar het parlement is gestuurd. Bij de 58 adviezen die het bureau heeft uitgebracht bij het verlenen van vergunningen, was de helft negatief. In 18 adviezen is het predikaat �ernstig gevaar� gebruikt en in 11 gevallen was sprake van �enige mate van gevaar�. Volgens minister Donner (justitie) zijn afgelopen jaar inschrijvers afgehaakt na een negatief Bibob-onderzoek. De aannemers zijn geweerd bij de aanbesteding van een nieuw gerechtsgebouw.

Aanbestedende diensten weten nauwelijks hun weg te vinden naar het screeningsbureau. De overheidsopdrachtgevers zijn zelfs verplicht bureau Bibob in te schakelen als zij vermoedens hebben van fraude of vooroverleg. Rijkswaterstaat tipte de afgelopen jaren verschillende keren de NMa over onregelmatigheden zoals bij het Naviduct, de N31 en dijkversterking Sliedrecht. De belangrijkste opdrachtgever in de gww deed ook enkele malen aangifte bij justitie, maar tot een adviesaanvraag bij Bibob is het nooit gekomen.

Lopend onderzoek

De provincies Zuid-Holland en Gelderland schakelden het bureau wel in. Daarnaast hebben sinds de afgelopen twee jaar 84 gemeenten het bestuurlijk mogelijk gemaakt om het bureau in te schakelen. De overige 374 gemeenten hebben de wet nog helemaal niet doorgevoerd. De keren dat gemeenten gebruik maken van de wet betreft het meestal het verlenen van vergunningen en betreft het zelden aanbestedingen in de bouw.

Bibob is twee jaar geleden opgericht onder de vleugels van het ministerie van Justitie en heeft de mogelijkheid om bedrijven volledig na te trekken. Het gaat daarbij om ondernemingen die actief zijn op het gebied van bouw, ict en milieu. Het srceeningbureau beschikt daarbij over de mogelijkheid om lopende onderzoeken van justitie, Fiod, ECD en de Belastingdienst in te zien.

Reageer op dit artikel