nieuws

Doorbraak over schermen langs spoorlijn Deventer

bouwbreed

zwolle/den haag – De patstelling over de plaatsing en beheer van geluidsschermen langs de spoorlijn Deventer-Oldenzaal is doorbroken.

Staatssecretaris Van Geel (vrom) en minister Peijs (verkeer) hebben zich gisteren, tot opluchting van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten, garant gesteld voor de financiële risico�s die kunnen ontstaan bij respectievelijk de bouw van de schermen en het onderhoud na oplevering. ProRail, als verantwoordelijke voor de bouw en het onderhoud, kan bij Verkeer en Waterstaat voorts een vergoeding aanvragen voor de kosten die samenhangen met het beheer van de geluidsschermen, zo heeft Peijs meegedeeld.

De plaatsing van de schermen langs een traject van 18 kilometer kost het Rijk zo�n 21 miljoen euro. Voorts is zo�n 4 miljoen euro nodig voor gevelisolatie van woningen die, in verband met het uitzicht, geen scherm voor de deur krijgen.

Gedeputeerde Th. Rietkerk reageert verheugd op de doorbraak. “Nu is duidelijk dat de gemeenten op geen enkele wijze financieel verantwoordelijk zijn voor de financiële risico�s of voor de onderhoudskosten van de geluidsschermen.” Volgens Rietkerk is de weg nu vrij om de contracten met ProRail af te sluiten. Hij verwacht dat de aanbesteding van de schermen dit najaar kan beginnen en dat eind dit jaar de bouw kan starten. In 2011 kan de plaatsing gereed zijn.

De schermen zijn nodig vanwege de te verwachten grotere drukte na openstelling van de Betuwelijn. Goederentreinen gebruiken het traject Deventer-Oldenzaal om, komende van de Betuwelijn, naar Duitsland te rijden.

De patstelling ontstond door de opstelling van ProRail, die in de contracten met de gemeenten Deventer, Rijssen-Holten, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal de bepaling wilde opnemen dat eventuele financiële risico�s tijdens de bouw bij de betrokken gemeente kwamen te liggen.

Ook de risico�s na afronding van de werkzaamheden, zoals de kosten van herstel van eventueel verzakkende schermen en sommige onderhoudskosten, wilde ProRail bij de gemeenten leggen. De gemeenten weigerden te tekenen en zochten steun bij de provincie. Dit leidde tot het sturen van een brandbrief van de provincie eind april naar de bewindslieden van VROM en Verkeer en Waterstaat. Gedeputeerde Rietkerk: “Wij zijn van mening dat geluidssanering in principe een rijkszaak is.”

Reageer op dit artikel