nieuws

Centrum roestvast staal voor industrie in Noorden

bouwbreed Premium

heerenveen – De Noord-Nederlandse staalbedrijven krijgen een eigen kenniscentrum voor roestvast staal. Voorlopig is dat alleen voor de eigen regio, want subsidiegever Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) richt zich uitsluitend op het behoud van de sector voor het Noorden. Door kennis en ervaring uit te wisselen – en te ontwikkelen – moet de concurrentiekracht van de noordelijke RVS-industrie verbeteren.

In het RVS-Kenniscentrum – waarvoor de plannen gisteren werden gepresenteerd – werken de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), TNO Industrie & Techniek en innovatieplatform Syntens samen met de noordelijke staalbedrijven. Inmiddels hebben de eerste dertig bedrijven de krachten gebundeld in de RVS-Vereniging Noord-Nederland. Directeur R. Wolthuizen van Holvrieka Nirota uit Sneek is voorzitter. De ontwikkeling van het Kenniscentrum is in handen van Syntens, maar over drie jaar moet de RVS-Vereniging het zelf besturen en bedruipen.

“Uit een onderzoek dat door de provincie en Syntens is gehouden, blijkt dat er draagkracht is voor een RVS-Kenniscentrum. Bedrijven kunnen zich zo wapenen tegen de toenemende concurrentie uit lagelonenlanden. Door kennis te bundelen en innovatie te stimuleren, kan ingezet worden op hoogwaardige producten en toepassingen. Daarin ligt voor de toekomst de meerwaarde van de Nederlandse RVS-branche”, aldus Syntens-woordvoerster K. Ahlers.

Het kenniscentrum zal waarschijnlijk een plek krijgen in Leeuwarden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt een startsubsidie van 1,2 miljoen euro beschikbaar. De provincie, de NHL en de lidbedrijven betalen de overige 2,3 miljoen euro die nodig is. Het RVS-Kenniscentrum zal straks niet alleen kennis verzamelen en beschikbaar stellen, maar tevens onderzoek verrichten. Die onderzoeken zullen worden uitgevoerd bij TNO in Delft of bij de NHL.

Besloten club

Op de vraag waarom het RVS-Kenniscentrum een vereniging voor uitsluitend noordelijke ondernemers is, antwoordt Ahlers: “In het noorden is de RVS-industrie altijd sterk vertegenwoordigd geweest als toeleverancier voor de zuivelindustrie. Het is dus een belangrijke branche voor het noorden. Vanuit die gedachte heeft het SNN subsidie beschikbaar gesteld, zodat deze belangrijke positie voor de RVS-industrie behouden kan worden.” Het is echter niet uitgesloten dat in de toekomst ook bedrijven in de rest van Nederland kunnen profiteren van de in het Noorden verzamelde kennis.

Reageer op dit artikel