nieuws

Beoordeling milieueffect schiet tekort

bouwbreed Premium

brussel – De Europese Commissie dreigt Nederland en nog elf landen voor het Europese Hof te slepen over de beoordeling van de milieueffecten. Deze landen hebben nog steeds de de richtlijn Strategische milieubeoordeling niet in nationale wetgeving omgezet.

“De SMB-richtlijn is een belangrijke stap in de richting van duurzame ontwikkeling in de EU en geeft het publiek meer zeggenschap in besluiten die van invloed zijn op het milieu. Dat twaalf lidstaten hun nationale wetgeving nog niet hebben afgerond is dan ook beneden de maat”, zegt milieucommissaris Stavros Dimas in een toelichting.

Het gaat hier om een richtlijn die in 2001 is vastgesteld in aanvulling op de EU-Milieubeoordelingsrichtlijn van 1985. Terwijl de vroegere richtlijn betrekking heeft op de beoordeling van de milieueffecten van projecten, wordt met de aanvulling beoogd dat ook meer strategische besluiten over plannen en programma�s worden beoordeeld. De richtlijn slaat op landgebruik en op sectorale plannen en programma�s, bijvoorbeeld over vervoer.

De richtlijn bepaalt dat de effecten op de natuurlijke en gebouwde omgeving worden onderzocht en dat het publiek moet worden geraadpleegd alvorens de besluiten worden genomen. Op 21 juli vorig jaar had de richtlijn in nationale wetgeving moeten zijn opgenomen.

De Europese Commissie heeft nu de twaalf landen een definitieve schriftelijke aanmaning gestuurd over hun nalatigheid. Dit is de laatste stap op weg naar een dagvaarding om het Europese Hof eens te komen bezoeken. Die kan landen een dwangsom opleggen. Behalve Nederland gaat het om Oostenrijk, België, Cyprus, Griekenland, Spanje, de provincie Åland in Finland, Italië, Luxemburg, Malta, Portugal en Slowakije.

Invoering van de richtlijn in Nederland betekent dat allerlei plannen nu al moeten worden beoordeeld op hun milieueffecten. Daarbij gaat het onder meer om plannen voor een snellere verbinding met het noorden des lands, Hanzelijn en Zuiderzeelijn, de A3 van Amstelveen naar Rotterdam en de aanleg van grootschalige baggerdepots.

Reageer op dit artikel