nieuws

Belastingdienst vindt sporen van corruptie

bouwbreed

den haag – De Belastingdienst speurt nog steeds in 320 bouwdossiers en is daarbij op sporen van corruptie gestuit. Volgens minister Brinkhorst (economische zaken) is absoluut geen sprake van stopzetten of doodlopen van onderzoeken. Ook krijgt hij nog altijd signalen van ongeoorloofde prijsafspraken tussen bouwbedrijven.

De minister maakte afgelopen week korte metten met de opmerkingen van Bouwend-Nederland-voorzitter Brinkman over de indruk dat het FIOD-onderzoek stil ligt. “Ik krijg al maanden geen signalen meer dat er op dat vlak nog iets gaande is”, zei hij na ondertekening van de schikking tussen overheidsopdrachtgevers en de sector.

Daarmee suggereerde hij dat de bouwbedrijven van de kant van de Belastingdienst weinig meer te duchten zouden hebben. Die conclusie mag de bouw niet trekken, waarschuwt de minister. Volgens de bewindsman lopen er nog 320 onderzoeken naar bouwbedrijven. De belastingdienst heeft een team van tien mensen vrijgemaakt voor onderzoek naar aanleiding van de bouwfraude. Zij zoeken gericht naar steekpenningen en onderlinge prijsafspraken waar nooit belasting of premie over is betaald.

De Belastingdienst heeft in administraties van bedrijven sporen van corruptie aangetroffen, aldus Brinkhorst. Justitie heeft sinds eind 2004 al diverse ambtenaren veroordeeld voor corruptie en het aannemen van steekpenningen. Daarbij gaat het om verschillende ambtenaren van Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, de provincie Zuid Holland en gemeenteambtenaren van onder meer Hoorn en Veendam.

Het is niet verrassend dat bewijsmateriaal daarvoor ook terug te vinden zal zijn in de boekhoudingen van bouwbedrijven. Hoewel bij de strafzaken naar de bouwbedrijven alleen twee directeuren van Koop Tjuchem zijn veroordeeld voor omkoping en de andere ondernemingen geen omkoping ten laste is gelegd.

De Belastingdienst beschikt over veel materiaal van de bouwbedrijven. Ondanks een forse ruzie tussen de Nederlandse Mededigingsautoriteit en staatssecretaris Wijn (financiën) heeft 60 procent van de vierhonderd bouwbedrijven die �vrijwillig� schaduwboekhoudingen heeft ingeleverd, toestemming gegeven voor een kopie naar de Belastingdienst.

Deze dienst heeft zich in het verleden wel beklaagd over de weigerachtige houding van veel bouwbedrijven als het ging om het inzien van schaduwboekhoudingen. In hoeverre de Belastingdienst met concrete naheffingen komt, moet de komende tijd blijken. Zij hebben daarbij echter te maken met een verjaringstermijn van vijf jaar.

Opvallend is verder dat Brinkhorst nog steeds signalen van prijsafspraken bereiken. “Er is nog altijd rook.” Bouwend Nederland beweert al jaren bij hoog en bij laag dat geen sprake meer is van structurele afspraken, maar durft incidentele gevallen niet uit te sluiten. Wie zich recent schuldig maakt aan overtredingen van de Mededingingswet, loopt het risico op forse boetes. De recent overeengekomen schikking dekt namelijk alleen afspraken tot 1 januari 2003.

Reageer op dit artikel