nieuws

aNieuwbouw twee ministeries loopt vertraging op

bouwbreed

den haag – De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het Wijnhavenkwartier in Den Haag getorpedeerd. De nieuwbouw van de ministeries Justitie en Binnenlandse Zaken – op de plek waar nu nog de Zwarte Madonna staat – loopt daardoor opnieuw vertraging op.

De Raad bepaalde woensdag dat de gemeente ten onrechte geen milieueffectrapportage (mer) had laten opstellen. Het provinciebestuur Zuid-Holland had vervolgens nooit zijn goedkeuring mogen geven aan het bestemmingsplan.

De gemeente zag af van een mer omdat het bouwplan in haar ogen minder dan 200.000 vierkante meter bedrijfsvloer beslaat. In dat geval is een mer volgens de Wet milieubeheer niet verplicht.

De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij de berekening van de oppervlakte. Zo is verzuimd om de 35.000 vierkante meter aan parkeergarages mee te tellen. Bovendien is de bestaande kantooroppervlakte op de locatie die wordt vervangen ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Omdat volgens het rechtscollege meer dan 200.000 vierkante meter bedrijfsoppervlakte wordt gebouwd, moet wel degelijk een mer worden gemaakt. Eerder kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld.

Den Haag en Zuid-Holland hebben laten weten “teleurgesteld” te zijn over de uitspraak. Op het punt van de parkeergarages heeft de Raad volgens hen zelfs “nieuwe jurisprudentie” geschapen. De gemeente zal nu alsnog een mer gaan opstellen, “waarbij de interpretatie van de Raad van State wordt gevolgd”.

De uitspraak is een overwinning voor de bewoners van de Zwarte Madonna, het wooncomplex dat moet wijken voor de nieuwbouw van de ministeries.

Reageer op dit artikel