nieuws

Alarmerend gebrek aan onderhoud brengt Zweden in staat van verval

bouwbreed Premium

stockholm – De Zweedse bouwsector slaat alarm wegens de ernstige slijtage van de totale infrastructuur inclusief de woningmassa en het gebrek aan voldoende investeringsbereidheid.

Volgens de gezamenlijke bouwwerkgeversorganisaties is sprake van een tikkende bom, omdat de nadelige gevolgen sterk worden onderschat. Om de bedoelde gevolgen – een steeds verder oplopende achterstand en uiteindelijk een volledig verval – te ontlopen dient de financiële inzet ten behoeve van onderhoud en renovatie in woningen, wegen, rioleringen en scholen te worden verdubbeld, zo heet het in het met cijfermateriaal hecht doortimmerde rapport dat de bonden hebben gepubliceerd. Alleen al in de woningen zou uitgaande daarvan tegen de 5 miljard euro per jaar moeten worden geïnvesteerd. Eén van de voorbeelden waarmee zij de aandacht trachten te vestigen op de alarmerende situatie is dat op dit moment 70 procent van de gemeenten op hun basisscholen hebben te kampen met sick-buildingsyndromen. Minstens 45 procent van de basisschooljeugd lijdt daardoor aan allergieverschijnselen.

In totaal hebben 3 miljoen Zweden – op een totale bevolking van 9 miljoen – astmatische problemen, die waarschijnlijk voor een fors deel zijn te wijten aan een slecht binnenklimaat. Circa 1,4 miljoen flatwoningen zijn toe aan vervanging van hun electriciteitsinstallatie.

Om de tijdbom onschadelijk te maken pleiten de bonden ondermeer voor een permanente belastingaftrek voor onderhoud en gebruikmaking van alternatieve investeringsvormen. De tijdelijke belastingaftrek voor onderhoud liep 30 juni jongstleden af, maar is een uiterst effectief instrument gebleken, waar de staat in 2004 ruim 350 miljoen euro aan heeft verdiend in de vorm van btw en heffingen.

Negen van de tien huishoudens zijn bereid �witte� bouwdienstverlening te kopen als delen van de kosten kunnen worden afgetrokken van het inkomen. Omgekeerd zijn 4 op de 10 huishoudens bereid een zwartwerker in de arm te nemen als er geen fiscale aftrekmogelijkheid is, zo beweren de bonden aan de hand van enquêtes.

Reageer op dit artikel