nieuws

Zowel groei als misère in bouw België

bouwbreed Premium

brussel – De Belgische bouw is vorig jaar fors gegroeid, maar werd anderzijds met het grootste aantal faillissementen ooit geconfronteerd. De bouw kende een groei van 5,2 pct, hetgeen bijna twee keer zoveel was als de groei van de hele economie van het land met 2,7 procent.

De stijging kwam vooral voor rekening van de nieuwbouw en is hoofdzakelijk een gevolg van de uitzonderlijke lage rentetarieven. Zo nam de bouw van nieuwe woningen in 2004 vergeleken met het jaar voordien toe met 16 procent en van bedrijfsgebouwen zelfs met 32 procent. De renovatiesector, die de laatste jaren de motor was van de bouw, groeide vorig jaar aan met 9 procent en blijft daarmee op een hoog activiteitspeil.

Toch had voorzitter D. Cordeel van de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw (CB) bij de presentatie van het jaarverslag van de CB ook minder goed nieuws te melden. Onder meer door de druk op de prijzen en forse stijging van de staalprijzen steeg het aantal faillissementen in 2004 onder de aannemers met 2 procent tot 1026, hetgeen een absoluut record betekent voor de Belgische bouw. Volgens Cordeel bleef de woningbouw in de eerste vijf maanden van dit jaar stijgen, maar daalden de investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen. Ook met de overheidsinvesteringen in openbare werken blijft het bergafwaarts gaan.

In België werd vorig jaar voor 23 miljard euro in de bouw geïnvesteerd. Daarvan ging 10 miljard euro naar de bouw van woningen en appartementen, 8 miljard euro naar bedrijfsgebouwen en 5 miljard euro naar openbare werken.

De Confederatie Bouw gelooft in een verdere groei van de bouw dit jaar maar waagt zich niet aan een voorspelling over de grootte ervan. Alles hangt af van de ontwikkeling van de conjunctuur en het renteverloop. De Confederatie Bouw blijft hameren op de bestrijding van het zwartwerk in de sector. Dat wordt in België op liefst 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp) geraamd hetgeen na Italië het hoogste percentage is in Europa.

Statistieken

Volgens de officiële statistieken zouden in 2004 niet meer dan 83 Oost-Europeanen dank zij de EU-uitbreiding werk hebben gevonden in België, maar directeur Robert de Muelenaere van de CB kwam met een heel ander cijfer: alleen al op de Belgische bouwwerven zijn circa 50.000 Polen aan het werk met een dubieus of helemaal geen statuut of vergunning. De Muelenaere: “Dit leidt tot pure concurrentievervalsing. Als het zo doorgaat, hebben de bonafide aannemers nog slechts de keuze uit twee mogelijkheden: ofwel beroep doen op deze goedkope arbeidskrachten ofwel failliet gaan.”

De CB-directeur pleitte voor een mentaliteitsverandering bij alle betrokken partijen: “Er moet een cultuur van aangegeven arbeid worden geschapen en die moet er komen via een echte opvoeding van de consument.”

Ondanks de toevloed van de Polen klaagt de CB over een tekort aan 10.000 bouwvakkers. “We vinden gewoon geen nieuwe arbeidskrachten”, luidde de noodkreet.

Reageer op dit artikel