nieuws

Woerden wil centrum met koopemotie Projectgegevens Centrumplan Hoochwoert

bouwbreed

woerden – Woerden heeft als stad een regionale functie. In het relatief kleine stadscentrum bevinden zich twee groot winkelbedrijven die als twee polen functioneren waartussen het winkelende publiek beweegt. Nu ontstaat een nieuwe derde kern waardoor meer verwevenheid en variatie ontstaat in de binnenstad door de toename van bewegingen.

Een uitbreiding van activiteiten is echter recht evenredig met de behoefte aan parkeergelegenheden. Van Greevenbroek: “Een bovenlaags parkeerplein met ruimte voor vijfhonderd auto�s was ondenkbaar, net zo min als een eenlaagse garage met die grootte vanwege een ondergronds monument. Daarom is gekozen voor een compacte dubbellaagse parkeerkelder.”

Om een gevarieerde bevolkingsopbouw te krijgen, heeft AM Vastgoed voor een “brede mix” van woonvormen gekozen. “Om mensen ook daadwerkelijk voor de woningen te interesseren bieden we ze een snoepje aan, iets speciaals waardoor de woning net iets interessanter is dan een andere woning”, belooft Van Greevenbroek. Hij denkt bijvoorbeeld aan hofjes of binnentuinen die op verschillende niveaus op de daken van winkels worden aangelegd of aan de mogelijkheid gelijkvloers te wonen met een gevarieerd uitzicht. “Mensen maken in principe bij allerlei zaken een keuze vooral op emotionele gronden. Koopgedrag is dus ook emotioneel gestuurd en woongedrag ook”, verklaart Van Greevenbroek.

AM Vastgoed wil de koopemotie sturen door gericht gebruik te maken van architectenbureaus. Het concept van het plan is van T + T Design uit Gouda. Het concept is gezamenlijk uitgewerkt door Jo Crepain uit Antwerpen, Groeneweg & Van der Meijden uit Dordrecht en Rappange & Partners uit Amsterdam.

Rappange & Partners Architecten is bij het project betrokken voor drie nieuwbouwlocaties en de restauratie en herinrichting van de Kazerne uit 1790. Het ontwerp van de kazerne omvat naast appartementen ook kleinschalige winkels en horeca. “Het behoud van de kazerne is van groot belang. We mogen weliswaar ingrijpen in de structuur van de stad maar we mogen de historie niet uit het oog verliezen”, vindt Van Greevenbroek. De kazerne krijgt met de ontwikkeling een prominente plek in de stad. Lag het voormalige defensiegebouw nog in een steegje, straks fungeren de kazerne met de bestaande kerk als monumentale dragers van het nieuw te creëren plein.

“Het ontwerp van een plein is sowieso een interessante maar moeilijke opgave. Het ontstijgt de optie van een vlakke ruimte waaromheen huizen staan gepositioneerd”, schetst Van Greevenbroek. Hij heeft met vakbroeders en het stadsbestuur speciaal een aparte reis ondernomen om op zoek te gaan naar de “afmetingen en emotie” van het ideale stadsplein.

Een plein moet volgens hem elke dag goed zijn en niet slechts twee keer per jaar tijdens de kermis.

Verder heeft AM Vastgoed zich bij het ontwerp gebogen over de zichtlijnen of doorkijkjes die het wandelgebied blijvend spannend houden en waardoor mensen geneigd zijn door te lopen.

Een bijzonder aspect bij de ontwikkeling is het Romeinse castellum dat midden in het te bebouwen gebied ligt. De vorm van de ondergrondse fortificatie was in grote lijnen bekend. Al gravend zijn de preciese lijnen vastgelegd.

Een dwingende eis bij het ontwerp van de nieuwe bebouwing was het behoud van het Romeinse monument dat voor een deel alleen uit verkleuringen in de grondlagen bestaat.

Waar de bebouwing boven de castellumlijn kwam, krijgen de woningen een aangepaste fundering met een minimaal aantal palen en een zware stabiele funderingsplaat voorzien van extra wapening. Alleen ter plaatse van de entree van de dubbellaagse ondergrondse parkeerkelder was aantasting van de castellumlijn en directe omgeving onvermijdelijk en is zeer grondig archeologisch onderzoek gedaan. Ter plaatste van deze aantasting was de grond en het castellum in het verleden al eens geroerd en was deze ingreep voor de overheid acceptabel. Het zeer grondige archeologisch onderzoek heeft onder meer geresulteerd in de vondst van een Romeinse binnenvaartschip. Het ging daarbij om een bijzondere vondst. Dergelijke Romeinse rivierschepen waren eerder gevonden maar niet met een zeil- én roei-inrichting.

Circa 9000 vierkante meter winkels, horeca en winkelgelieerde functies, 71 koopwoningen en 15 sociale koopwoningen (waarvan 43 verschillende type woningen), dubbellaagse ondergrondse parkeergarage voor ruim 510 auto�s.

Ontwikkeling en realisatie: AM Development, Gouda in samenwerking met de gemeente Woerden.

Belegger: Interpolis Vastgoed heeft het winkeloppervlak aangekocht ten behoeve van Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie.

Ontwerp concept: T + T Design, Gouda.

Architecten: Jo Crepain, Antwerpen, Groeneweg & Van der Meijden, Dordrecht en Rappange & Partners, Amsterdam.

Hoofdaannemer: Heddes Bouw, Woerden.

Gereed: najaar 2006.

Reageer op dit artikel