nieuws

Weinig interesse voor waterproblematiek

bouwbreed Premium

RIJSWIJK – Veel Nederlanders hebben weinig interesse in het waterbeheer en -beleid van de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van de Waterbond.

Ruim 40 procent van de ondervraagden zegt geen interesse te hebben in de besluitvorming over problemen met het water veroorzaakt door onder meer zeespiegelstijging en de hoge waterstand in rivieren.

Aan de ondervraagden werd een lijst met veertien volstrekt uiteenlopende landelijke en mondiale problemen voorgelegd met de vraag in hoeverre ze zich hier zorgen over maken. Het toenemend geweld in de maatschappij baart de Nederlanders (34 procent) de meeste zorgen. Het stijgend waterniveau van de zee, rivieren en grondwater komt pas op de twaalfde plaats. Het wordt onder meer voorafgegaan door de kap van oerwouden en het uitsterven van bedreigde diersoorten.

Slechts 14 procent van de ondervraagden stelt dat waterbeheer een zeer aansprekend onderwerp is. Het merendeel van de bevolking (54 procent) zegt maar een beetje op de hoogte te zijn van klimaatveranderingen en slechts 6 procent zegt zich zeer betrokken te voelen bij dat proces.

Ondanks het gebrek aan interesse blijkt de campagne �Nederland leeft met water�, die de overheid enkele jaren geleden begon om de bevolking te informeren over waterproblematiek, wel zoden aan de dijk te zetten. Tweederde van de Nederlanders heeft wel eens van de campagne gehoord.

De rol van de overheid en de Europese Unie met betrekking tot waterbeleid is onduidelijk voor de meeste Nederlanders. Zo is slechts eenderde van de ondervraagden op de hoogte van de taken van Rijkswaterstaat, 87 procent is niet op de hoogte van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn, die in 2000 van kracht werd, is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen te verbeteren.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden meent dat politieke partijen in Nederland hun standpunten over het toekomstig waterbeleid onvoldoende uitdragen.

De Waterbond, een consumentenorganisatie op het gebied van water, is geschokt over het gebrek aan kennis. “De bond maakt zich hierover grote zorgen”, aldus een woordvoerder. “De omgang met water is van levensbelang in deltaland Nederland.”

De bond meent dat de politiek zich meer moet profileren, zodat de bevolking meer inzicht krijgt in de problematiek. “Er is sprake van tal van principiële, vaak politieke keuzes zoals extra waterberging op het land of de bekostiging daarvan. Die processen onttrekken zich ten onrechte grotendeels aan de waarneming van het brede publiek. Het is teleurstellend te moeten vaststellen dat de politiek in het algemeen en politieke partijen in het bijzonder zich op het gebied van water nauwelijks manifesteren.” (anp)

Reageer op dit artikel